Suomennettua: Patocalypticasta selviäminen

Avatar photo

ByTilhi Pihlaja

27.5.2024 ,

Tämä Michael Tsarionin suomeksi käännetty kirjoitus on alkuperäiseltä nimeltään Surviving the Pathocalypse, Patocalypticasta selviäminen. Artikkeli on manuaalinomainen apuväline ja tiivis paketti tämän hetken yleisimpien neuroosien tunnistamiseen itsessä ja muissa.

Michael Tsarion on irlantilainen tutkija ja kirjailija, joka on erikoistunut psykologiaan, filosofiaan, symboliikkaan ja historiaan. Hän tekee yhdessä David Whiteheadin kanssa Unslaved-podcastia, jonka sisältöä suosittelemme lämpimästi jokaiselle Kanto-lukijalle. Tämän suuren totuussoturin laajaan ja kiehtovaan materiaaliin voi tutustua tarkemmin osoitteessa michaeltsarion.com. Hänen julkaisemat kirjat löytyvät Amazonin verkkokaupasta

Julkaisemme alla olevan suomennetun kirjoituksen Michael Tsarionin luvalla.

Suomennos: Tilhi Pihlaja


Artikkeliin liittyvää sanastoa:

Adultismi / Adultism:
Aikuisen systemaattinen vääryys ja vallankäyttö lasta kohtaan, joka perustellaan uskomuksella, että aikuiset ovat lapsiin nähden ylempiarvoisia olentoja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Adultism

Itse / Self:
Sekä psyyken ydin että koko psyyke. (C. G. Jung)
https://fi.wikipedia.org/wiki/C._G._Jung

Joukko / Crowd:
Mikä tahansa joukko tai joukkoliikehdintä, johon paetaan itsensä kohtaamista. Kasvoton massa samanmielisiä ihmisiä, jotka kaikki välttelevät samaa asiaa, Aitoa Itseään.

Joukkokratia / Thugocracy:
Mikä tahansa ytimeltään moraaliton ja ilmaisultaan aggressiivinen joukko, johon erityisesti huonon lapsuuden kokeneet ihmiset hakeutuvat. Joukkoliike, joka luulee vaikuttavansa poliittisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin näkyvällä ja provokatiivisella liikehdinnällä. Kts. Joukko

Tallennettujen havaintojen perusteella tiedämme, että eri nimisiä sosiopaatteja on esiintynyt kaikenlaisissa yhteiskunnissa maailmanlaajuisesti, ja läpi historian – Martha Stout

Psykiatrien, kuten Robert Hare, Harvey Checkley ja Martha Stout mukaan joka 25. ihminen on persoonallisuustyypiltään sosiopaatti. Muut asiantuntijat pitävät arviota liian pienenä – ja ovat oikeassa.

Ero johtuu siitä, että ainoastaan täysimittaiset sosiopaatit huomioitiin. Entä sellaiset, jotka ovat 75-prosenttisesti sosiopaatteja? Entä miehet tai naiset jotka ovat 50-prosenttisesti häiriintyneitä, tai 15-prosenttisesti? Jos kaikki lasketaan yhteen, saadaan huomattavasti suurempi lukumäärä kuin joka 25. ihminen.

Lisätään tähän lukuun erittäin yleiset neurootikot eri variaatioineen. Lisätään eriasteisesti rajatila- ja monipersoonallisuushäiriöiset, narsistit, pakkomielteiset, sadomasokistit, paranoidit, kaksisuuntaisesti mielialahäiriöiset, skitsofreenikot, psykoottiset jne. Mitä jää jäljelle?

Eikö ole hieman erikoista, että suurimmalla osalla ei ole hajuakaan, mitä tarkoittaa patologisuus? Suurin osa ei kykene kertomaan mikä on neuroottisen ja psykoottisen ero.

…sosiopaatteja on keskuudessamme enemmän kuin ihmisiä, joilla on paljon julkisuutta saanut anoreksia, neljä kertaa enemmän kuin skitsofreenikkoja ja sata kertaa enemmän kuin niitä, joilla on joku diagnostisoitu sairaus, kuten paksunsuolen syöpäMartha Stout

Naispsykologiaa käsittelevässä työssäni mainitsen neljä muuta neuroottista tyyppiä: skitsoidi, masentunut, pakkomielteinen ja hysteerikko – neljä patocalyptista ratsastajaa.

Ihmisellä voi olla useampi kuin yksi patologia, ja jokainen niistä on skitsogeenisen koti- ja sosiaaliympäristön frankenstainilainen tuote.

Hysteerikko voi olla myös skitsoidi ja masentuneella voi olla pakkomielteisiä oireita. Ei ole harvinaista, että masentuneella on hysteerisiä piirteitä, ja monet pakkomielteiset ovat myös jonkin verran skitsoidisia.

Hälyttävästi näitä outoja yhdistelmiä löytyy myös ihmissuhteista. Masentunut voi huomata viehättyvänsä pakkomielteisestä tai hysteerikosta, ja päinvastoin. Syy tähän selviää, kun ymmärrämme, miten nämä neljä tyyppiä eroavat toisistaan.

Tyypillisesti skitsoidi on jäykkä, kyyninen, ahdistunut ja vetäytynyt. Hänellä on vahva panssari, eikä hän kykene tuntemaan. Tunteiden näyttämistä hän pitää heikkouden merkkinä. Seurauksena skitsoidi kehittää ympärilleen läpipääsemättömän suojauksen pysyäkseen muiden tavoittamattomissa. Tämä asenne ja käytös ei kuitenkaan estä häntä toimimasta tehokkaasti yhteiskunnassa. Itse asiassa skitsoidi on hyvä työntekijä virastoissa ja yrityksissä. Hän ei anna tunteidensa häiritä ”suoritustaan”. Hän on ylpeä ammattitaidostaan, eikä halua työskennellä rentojen, spontaanien, epätarkkojen ja ilmaisuvoimaisten ihmisten kanssa.

Monet psykoterapeutit ovat todenneet, että yhä useammilla potilailla on skitsoideja taipumuksia. Nykypäivän ”tyypillinen” psyykkinen ongelma ei ole enää hysteerisyys, kuten Freudin aikana, vaan skitsoidisuus. Se viittaa henkilöön, joka on eristäytynyt, ulkopuolinen, tunnevajaa, depersonalisaatioon taipuvainen ja jolla on taipumus peittää ongelmansa älyllistämisellä ja teknisellä käsittelyllä… On myös runsaasti näyttöä siitä, että eristyneisyyden ja itsestä vieraantumisen tunteista kärsii paitsi patologisesti sairaat, myös lukemattomat ”normaalit” meidän aikanamme – Rollo May

Pakkomielteinen on osittain samanlainen jäykän skitsoidin kanssa. Keskenään he voivat tulla hyvin toimeen. Pakkomielteisen suhde itsensä ulkopuolella oleviin asioihin on kontrolloiva. Ruohon pihalla on oltava oikean mittaista. Lakanat, peitot ja verhot on oltava rypyttömiä, kaapissa purkit ja tölkit suorissa riveissä eikä pöydän istumajärjestystä saa muuttaa. Hän ei aja koskaan ylinopeutta ja on erittäin tarkka ulkonäöstään. Skitsoidin tavoin hän on poikkeuksellisen hyvä työntekijä. Hän suosii johtavia asemia ja yleensä hänestä tulee vastenmielinen esimies tai rehtori. Hän kiinnostuu töistä, joissa pääsee käskyttämään muita. Löydämme hänet poliisista, armeijasta tai valtion virkamiehistä. Epäjärjestys hermostuttaa tätä tyyppiä suuresti. Vaikka heidän elämässään kaikki on puhdasta, siistiä ja tarkkaa, siitä puuttuu rakkaus. Millään asialla elämässä ei ole omaa itseisarvoa. Jos heillä on läheinen suhde, toinen osapuoli on aina alistuva, riippuvainen ja heikko.

Tarkastellessamme patologioita meidän on pidettävä mielessä Wilhelm Reichin opetukset. Reich, Lowen ja Janov painottavat, että freudilainen yliminä ei ole vain ”pään sisällä.” Itse asiassa on aiheellisempaa ajatella se osana kehoa, erityisesti lihaksia. Bioenergeettisesti pakkomielteiset ja skitsoidit ovat erittäin ”panssaroituja”, tunteettomia ja kylmiä. Jokaisen neljän tyypin, kuten neuroosien kohdalla ylipäätään, on kyseessä henkilön alitajuinen halu välttää elämään kuuluva aito ja todellinen kärsimys.

Masentunut on pinnallisesti tunteva tyyppi ja vaikuttaa enemmän ”ihmiseltä” kuin kaksi aiemmin mainittua. Masentuneet eivät ole sulkeutuneita tai välinpitämättömiä, eivätkä todellakaan keskity järjestykseen. He ovat ahdistuneita, ja inhoavat riippumattomuutta ja yksilöllisyyttä. Heillä on usein vaikeuksia hallilta elämäänsä ja kokevat syviä epäilyksen ja epävarmuuden tunteita. Heille tie ulos ahdistuksesta on ryhtyä lähes täysin riippuvaiseksi muista ihmisistä. He ovat takertuvia sekä riippuvaisia muiden miellyttämisestä. Vaikka tämä piirre tekee heistä itse asiassa vastenmielisiä, he eivät lopeta, vaan jatkavat muiden palvelemista niin pitkään kuin pystyvät. Tämä ei tarkoita, että vastaanottajapuoli ansaitsisi saamansa huomion. Sillä kuitenkaan ei ole masentuneelle merkitystä. Heidän toiveensa ”elää muiden kautta” on ainoa, joka merkitsee – ei toisten ihmisten todelliset tarpeet tai moraali.

Nyky-yhteiskuntaa saastuttavat ”etuoikeutetut” tyypit ovat niin vastenmielisiä kuin ovat, koska heidän masentuneet äitinsä ja isänsä tekivät kaikkensa saadakseen heidät tuntemaan olonsa etuoikeutetuiksi ja erityisiksi. Tästä näemme, että masennus on vaarallista. Masentuneiden läsnäolo ja vaikutusvalta estää ihmisiä kantamasta omaa henkilökohtaista vastuutaan ja huolehtimasta itsestään. Niin sanottu ”hyvinvointivaltio” on seurausta masentuneen persoonallisuustyypin ajattelutavasta. Kolme muuta neuroottista tyyppiä eivät luonnostaan helpota muiden elämää. Itse asiassa pakkomielteiset ja skitsoidit nauttivat suuresti toisten kärsimyksestä. Usein he ovat sadomasokisteja.

Hysteerikko on yleensä seurallinen ja ulospäinsuuntautunut. Hän on näistä neljästä ystävällisin ja huolettomin. Heidän seurassaan ei tunne itseään tuomituksi ja heidän kanssaan on ilo olla tekemisissä, ainakin jonkin aikaa. Lopulta patologinen puoli tulee kuitenkin näkyviin. He eivät vatvo menneitä ja ovat aina liikkeellä. He tarvitsevat jatkuvaa muutosta ja vaihtelua, jota maailma tarjoileekin runsaasti. Tapahtuipa hysteerikon elämässä mitä tahansa, aina on olemassa huominen ja jotain uutta ja jännittävää nurkan takana odottamassa. Tämä pätee myös ihmissuhteisiin. Hysteerikolla ihmissuhteita tulee ja menee jatkuvasti. Jokainen suhde kyllä kiehtoo häntä, mutta vain hetken. Vakavaa suhdetta hysteerikko ei kestä 6-9 kuukautta pidempään. Kun he kyllästyvät, he syyttävät kumppania tylsyydestä, spontaaniuden puutteesta, kritisoinnista ja kontrolloinnista. Ja niinpä he päättävät suhteen ilman mitään tunnontuskia. Moraalittoman nuorison tapaan he unohtavat velvoitteensa ja lupauksensa. He ovat kaikkein kiireisin ja ulospäinsuuntautunein tyyppi. Kolmeenkymmeneen ikävuoteen mennessä he ovat uupuneet nautintoihinsa. Sitten alkaa alamäki.

Hysteerikkoja ja skitsoideja kiinnostaa usein massaliikkeet. He gravitoituvat kohti Joukkoa. Hysteerikolle Joukkokratia on ikuisesti vaihtelevien tunne-elämysten lähde, skitsoidille naamio läheisyyden pelolle. Hän voi sanoa itselleen …olen rakastunut aatteeseen ja tovereihini…olen perinpohjainen humanitääri, joka taistelee köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan…

Hysteerikoilla ja skitsoideilla on toinenkin yhteinen piirre. Koska he ovat tyyppeinä vähiten aikaansaavia ja luovia, he haluavat näyttää muulta kuin ovat. Joukkoon liittyminen antaa heille mahdollisuuden osallistua ahdistusta helpottavaan teeskentelyyn. Koska heillä on jo naamari, toisen pukeminen ei ole vaikeaa. Se on itse asiassa molemmalle tyypille helppoa. Koska itsepetos on heidän neuroosinsa ytimissä, heidän on hinnalla millä hyvänsä vakuutettava itsensä, että ovat ihmisistä luovimpia ja tuottavimpia.

Skitsoidit ja hysteerikot ovat usein plagioijia, jotka ryöstävät ja jäljittelevät muiden ideat ja luomukset. Halpojen ja latteiden jäljitelmien loputon virta maailmassamme on heidän salakavalaa aikaansaannostaan. Aitoja väärennöksiä tuottaa aidot väärennökset.

Tehtäväni on vapauttaa ihminen ihmisestä Ayn Rand

Neljä patologista tyyppiä johtuu pääasiassa ahdistuksesta. Valitsemme niistä jonkun suojautuaksemme kärsimykseltä ja ahdistukselta. Mitä ikinä myrkyllisten vanhempien vuoksi kärsimmekään, se johtaa meidät väistämättä patologiselle tielle. Todellisuus uhrataan itsesuojelun ja eskapismin nimissä. Skitsoidi jäätyy ja menettää kykynsä kokea. Pakkomielteinen kompensoi riittämättömyyden ja heikkouden tunteitaan kontrolloimalla kaikkea robottimaisesti. Hän pakottaa ympärillään olevat asiat paikoilleen. Myös elämänsä ihmisiä hän pyrkii hallitsemaan ja ”järjestelemään”.

Masentunut pakenee ahdistusta uppoutumalla muiden ihmisten elämään. Kaikki tunne suuntautuu toisten ihmisten tarpeisiin, joita ei rakasteta aidosti heidän itsensä vuoksi. Tämän mekanismin avulla masentunut onnistuu unohtamaan itsensä ja sivuuttamaan omat tunteensa ja tarpeensa. Siksi heidän rakkautensa muita kohtaan on epärehellistä ja pinnallista.

Hysteerikko pakenee ahdistustaan jatkuvalla ulospäinsuuntautumisella. Elämä on yksi iso juhla. Maailma on täynnä huomiota herättäviä houkutuksia ja aistielämyksiä. On niin paljon tekemistä ja niin monia paikkoja, minne mennä, että ei ole aikaa hiljaisuuteen ja mietiskelyyn. Hysteerikko on sosiaalinen perhonen, joka on aina trendikkäästi siellä missä tapahtuu ja innoissaan jo seuraavasta jutusta. He liittyvät Joukkoon paetessaan Itseään. Ei ole aikaa, sanoo hysteerikko itselleen …koska on ajateltava vähemmistöjä, yksinhuoltajaäitejä ja eriarvoisuuden uhreja.

Vaikka hysteerikot ja skitsoidit valitsevat poliittiset päämäärät ja joukkoliikkeet, keskiverto masentunut käyttää pakopaikkana läheisiä suhteitaan. He vievät kotiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät velvollisuudet äärimmäisyyteen. Heistä tulee pakkomielteisiä korjaajia ja suunnittelijoita, ja ovat neljän neuroottisen tyypin ”epäitsekkäimmät”. Usein he saavat kumppaninsa ja ystävänsä nolostumaan ja tuntemaan olonsa epämukavaksi ylihuomioivan käytöksensä vuoksi. Toiset päättelevät pian, että masentuneen tarve hoitaa ja huolehtia kumpuaa täydellisestä välinpitämättömyydestä itseä ja omia tarpeita kohtaan. Toisinaan masentunutta viehättää hysteerikko. Tällaisissa tapauksissa masentunut toivoo, että hänen eloisa, ekstrovertti kumppaninsa ”vetää hänet ylös kuopasta”. Yleensä tämä toimii jonkin aikaa, vaikka loppu on usein huono. He kuluttavat toistensa sietokyvyt loppuun.

Koska Joukkokratia on täynnä muita hysteerikkoja ja skitsoideja, mielen häiriintynyt ajattelumalli vahvistuu. Se on erittäin miellyttävä ja koukuttava tunne. Se, mitä tunnemme nimellä ”sosialismi” kiinnostaa patologisia tyyppejä, jotka ovat vakuuttuneita kyvyistään muuttaa maailma paremmaksi. Jokainen järjissään oleva näkee kuitenkin jo kaukaa, että niin ei tule tapahtumaan. Patologinen tyyppi tuhoaa kaiken, mihin koskee ja kaikki, joihin on yhteydessä.

Onneksi tässä ajassa osaamme halutessamme käsitellä patologisia ihmisiä – mielenrakenteiltaan ja moraaliltaan ala-arvoista porukkaa. Voimme opetella tunnistamaan heidät ja sitä kautta suojella itseämme heidän tuhoisalta vaikutukseltaan.

Meidän on kuitenkin muistettava, että meistä jokaisella on yksi tai useampi näistä neljästä ominaisuudesta. Tästä ei ole kukaan maan päällä vapaa. Jokaiseen persoonallisuuteen kuuluu pakkomielteisiä, skitsoideja, masentuneita ja hysteerisiä ominaisuuksia, ja kaikki etsivät epärationaalisilla tavoilla pakoa kärsimyksestä ja ahdistuksesta. Lyhyen perehtymisen jälkeen meistä jokainen voi oppia havaitsemaan omat patologiset taipumuksensa. Sekä muiden.

SKITSOIDI
Lapsuuden tarpeitani ei täytetty, joten lakkasin tuntemasta kokonaan. Olen vahva ja ylivoimainen, enkä paljasta tarpeitani ja toiveitani kenellekään. Kiellän itseltäni läheisyyden ja kovetan itseni toisten epäaitoa rakkautta vastaan.

MASENTUNUT
Tarvitsevat, infantiilit vanhempani eivät pystyneet huolehtimaan itsestään. Päädyin huolehtimaan heistä ja minua pidettiin tarpeellisena ja ylistettiin sen vuoksi. Jatkan muiden palvelemista, ansaitsevat he sitä tai eivät, jotta unohdan omat tarpeeni ja toiveeni.

PAKKOMIELTEINEN
Minua loukattiin nuorena. Hoitajani olivat huolimattomia, sekavia ja loppuunpalaneita. Kaikki muu asetettiin etusijalle ja minut laiminlyötiin. Tunsin itseni ei-toivotuksi, huomaamattomaksi ja hyödyttömäksi. Siksi varmistan, että kaikki on tarkasti lajiteltu ja järjestetty. Elämää pitää järjestellä ja kontrolloida. Spontaaniutta, muuttuvuutta, likaa tai epäjärjestystä ei saa olla. Elottomat asiat alistuvat tahtooni ja minulla on hyvä olo, kun kaikki on siistiä, puhdasta ja täydellisessä järjestyksessä. Rakastan napalmin tuoksua aamuisin.

HYSTEERIKKO
Vanhempani olivat itsekeskeisiä ja tekopyhiä, ja pitivät minua leikkikalunaan. Opin olemaan aurinkoinen, leikkisä ja ekstrovertti. Siten saan kaipaamani huomion. Sen avulla voin välttää tutustumasta itseeni syvemmin. Kaikessa on kyse huomion keskipisteenä olemisesta ja muiden ihailusta. Elämä on kokemista varten ja onneksi maailma tarjoaa loputtomasti uusia houkutuksia. Minun ei tarvitse kohdata sisäistä raivoani ja kipuani. Pidetään vain hauskaa.

Hei lekuri, todellisuutta lukuunottamatta pärjään oikein hyvin Scott Peck (viitaten potilaan valitukseen)

Terve järki ei tule helpolla. Se vaatii neuroottisten ja patologisten piirteiden tunnistamista sekä niiden olemassaolon syiden ymmärtämistä. Tämä puolestaan voi tarkoittaa neljännen käskyn rikkomista sekä sitä, että emme automaattisesti anna anteeksi äidillemme ja isällemme, joiden tyrannius (tai Adultismi) teki meistä sen, mitä olemme.

Ahdistus on perustunnelma ja -tila. Se ei tarvitse selkeää ulkopuolista syytä. Suurin osa elämästä kuluu sen tukahduttamiseen ja välttelyyn. Edellä esitetyt neljä tyyppiä muodostuvat yrityksistä lievittää ahdistusta. Tämän päivän yhteiskuntaa havainnoimalla selviää, että suosituimmat pakotavat ovat pakkomielteinen ja skitsoidi malli. Näitä tyyppejä löytyy runsaasti yritysten hierarkiatikkaita ylöspäin noustessa. Jokapäiväisessä elämässä puolestaan törmäämme todennäköisimmin masentuneisiin ja hysteerikkoihin. Keskiverto masokisti pakenee ahdistustaan etsiytymällä tilanteisiin, joissa tulee loukatuksi (saadakseen rangaistuksia olettamastaan pahuudestaan), siinä missä sadisti pakenee ahdistustaan aiheuttamalla tuskaa muille ja kokee, että jos joku toinen kärsii, hän itse on kunnossa. Yleisesti ottaen psykoottiset rankaisevat muita ja neuroottiset rankaisevat itseään.

luontainen heikkous ja avuttomuus mahdollisesti vihamieliseksi ja vaaralliseksi koettua maailmaa kohtaan – Karen Horney (neuroosista)

Kuten muinaiset Veda-viisaat sanoivat, itsensä ymmärtäminen on välttämätöntä ennen Jumalan ymmärtämistä. Toisin sanoen, ihmisen on armollisesti analysoitava itseään ja tunnistettava ne piirteet, jotka ovat syntyneet aitojen ja oikeutettujen tunteiden välttelystä. Meidän täytyy kohdata ja haastaa joka ainut torjunta, uskomus ja ajatusmalli, joka estää meitä tekemästä tätä ”pyhää työtä”. Ainoastaan ihminen, joka sankarillisesti kohtaa oman psykologiansa ja sisäiset järjestelmänsä, kykenee muuttamaan maailmaa parempaan suuntaan. Hän ei tarvitse muiden tukea ja hygieenisenä, suvereenina olentona hän ei liity joukkoihin.

***

Lisää Michael Tsarionin suomennettuja artikkeleita:
Syvät huiput
Lohikäärmetaistelu
Vihainen filosofi
Idolatrian aika
Musta Aatelisto
Mielen hiljentäminen?
Koyaanisqatsi
Paholaisen johdolla
Esi-isien trauma

***

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/m7ol

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *