Tapio Puolimatka

Kanto julkaisee Puolimatkan asiantuntevia ja perusteltuja näkökulmia sekä hänen kääntämiään artikkeleja.
Tapio Puolimatka on käytännöllisen filosofian dosentti ja kasvatuksen teorian ja tradition emeritusprofessori, joka toimii Jyväskylässä kristillisdemokraattien kunnanvaltuutettuna. Puolimatka on kirjoittanut lukuisia kirjoja, kuten “Sukupuoli muutoksessa”, “Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus” sekä “Ihmisyys uhattuna: Miten meistä tehdään uuden maailmanjärjestyksen kannattajia”.

Puolimatka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja onkin yksi niitä harvoja akateemikkoja, jotka uskalsivat kyseenalaistaa vallitsevan konsensuksen myös korona-aikana. Hän on ottanut vahvasti, mutta perustellusti kantaa muihinkin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten sateenkaari-ideologiaan sekä seksuaalikasvatukseen. Puolimatkan ulostulot ovat kirvoittaneet paljon periaatteellista vastustusta, mutta hänen argumenttinsa lähteineen kestävät lähemmänkin tarkastelun.

https://www.tapiopuolimatka.net/
https://tapio.blog/