Tiedeusko

“Senhetkisen tiedon valossa…”

Miten turvallista olisikaan elää siinä uskossa, että korona-aikana tieteellinen näyttö ohjasi päätöksiä ja kaikki epäinhimilliset toimet tehtiin kaikkien yhteinen hyvä mielessä – asiantuntijatietoa kunnioittaen. Se ei…