World Council for Health järjestön “sodanjulistus” WHO:lle

Avatar photo

BySami Antinniemi

9.5.2024 ,

World Council for Health on eräs pandemian aikana lääketieteen korruptiota ja WHO:ta vastustamaan syntyneistä kansalaisjärjestöistä. Toukokuun 6. päivänä WCH järjestön yhteydessä toimiva lakimies Philipp Kruse toimitti vastuuilmoituksen neljälle WHO:n johtavalle henkilölle. Henkilökohtaisen kirjeen konttorinsa pöydälle saivat WHO:n johtaja Tedros Ghebreyesus, päätiedehenkilö Jeremy Farrar, Covid-19 tekninen johtaja Maria Van Kerkhove sekä Covid-19 kliininen johtaja Janet Diaz.

Tässä Tri. Tess Lawrie julkaisi X:ssä lakimies Philipp Krusen ilmoituksen asiasta:

“Vastuuilmoitus” on virallinen asiakirja, jonka tarkoituksena on ilmoittaa jollekulle, että häntä voidaan pitää vastuussa tietyistä toimista tai seurauksista lain mukaan. Tällaisella ilmoituksella hahmotetaan erityisiä oikeudellisia vaatimuksia tai syytöksiä vastaanottajaa vastaan ​​ja sellainen toimii usein oikeustoimien edeltäjänä.

Tämän pienen episodin tarkoitus on siis kertoa sekä WHO:lle järjestönä, että WHO:n johdolle, maailman kansalaisten tarkkailevan heitä, sekä muistuttaa siitä, etteivät he ole lain yläpuolella. Pandemian aikana onkin tuntunut siltä, että nämä organisaatiot olisivat kuin lain yläpuolella.

Rikoksia WHO:n alaisten järjestöjen myötä on tapahtunut useitakin. Esimerkiksi jo 2021 Intian lakimiesyhdistys nosti WHO:n Tedros Ghebreyesusta sekä Jeremy Farrarin edeltäjää, Soimua Swaminathania kohtaan kanteen mm. ivermektiinin laiminlyönnistä. Eivätkä nämä ole ainoita kanteita ja oikeustoimia WHO:ta tai jopa kyseisen organisaation kanssa aktiivisesti toimivaa Bill Gatesia vastaan. Tässä Bombayn korkein oikeus syyttää Gatesia rokotekuolemasta. Mutta emme ole vielä nähneet oikeustoimia. Onko WHO siis todella kansainvälisen lain yläpuolella, koska mitään ei näytä tapahtuvan, eikä valtavirran uutisissa näistä asioista edelleenkään juuri kuulla?

World Council for Health ei usko näin olevan. He kertovat lehdistötiedotteessaan 8.5. seuraavasti:

Kaappaus WCH sivuilta

Käännös:

WHO:ta ei suojele kiistanalainen diplomaattinen koskemattomuus. Phillipp Kruse vahvistaa: “Mikään rikos, jonka WHO:n virkamies tekee toiminnalla, joka ei ole WHO:n lakisääteinen tarkoitus (sen perustuslain 1 artikla), ei hyödy immuniteettilausekkeista 66 ja 67. WCH:n laki- ja aktivismikomitean puheenjohtaja Shabnam Palesa Mohamed oli samaa mieltä WCH:n Twitter/X-tilillä: “Diplomaattinen koskemattomuus ei ole ehdoton. Tapaukset Cuban Doctors vs PAHO ja Jam International vs IFC ovat todiste tästä. WCH kannattaa laillisia ja oikeudenmukaisia ​​oikeusjärjestelmiä, joiden ytimessä on suvereniteetti. ” Lisäksi, kun otetaan huomioon WHO:n toiminnassa ilmeiset räikeät eturistiriidat, jotka liittyvät läheisesti kaupallisiin etuihin, koskemattomuutta ei taata, kun toimitaan näiden etujen mukaisesti.”

WCH:n kirjeessä mainittu tapaus koskee PAHO:n eli WHO:n Etelä-Amerikan järjestöä koskenutta tapausta, jossa se joutui kuubalaisten lääkärien vetämänä oikeuteen. Syytöksenä olivat PAHO:n toimet, jotka pakottivat lääkärit sotkeutumaan ihmiskauppaan Brasiliassa. Asiasta kirjoitti Reuters vuonna 2022.

WHO ja sen alaiset järjestöt eivät siis käytännössä ole lain yläpuolella kun niiden voidaan osoittaa toimivan 1. artiklaansa vastaan. Siksi WCH katsoo nyt asiakseen muistuttaa WHO:n johtajia tästä nyt pandemiasopimuksen viime vaiheiden myötä.

World Council of Healthin muotoilemassa kirjeessä Tedros Ghebreyesukselle ja muille WHO:n johtajille muistutetaan:

Toimintasi suoritit W.H.O:n pääjohtajan ominaisuudessa Covid-19-pandemiassa, joka koostui pääasiassa siitä, että maailman hallituksille ilmoitettiin virheellisesti niin kutsutusta pandemiasta, mikä sai hallitukset julistamaan olemattomia lääketieteellisiä hätätilanteita, jotka ovat olleet ja ovat edelleen olennainen osa tapahtumaketjua, jonka seurauksena on joukko ihmishenkien menetyksiä, valtavia fyysisiä vahinkoja sekä mittaamattomia psyykkisiä vahinkoja sekä ahdinkoa ja traumaa tämän planeetan ihmisille;

World Council for Health sisällytti kirjeisiinsä myös muistutukset henkilökohtaisesta vastuusta.

Kirje muistuttaa jokaista neljästä johtajasta seuraavasta:

Ihmisenä sinua tutkitaan rikollisen salaliiton varalta. Korporaation johtajana sinua tutkitaan törkeän huolimattomuuden tai vakavan väärinkäytöksen varalta julkisessa virassa, yrityspetoksista ja mahdollisesti jopa yrityksestä avustaa tapossa.

Voisiko WHO:n johto puolustautua?

Lakimies Philipp Kruse nosti WHO:n peruskirjan artiklan 66 esille X:ssä. Vaikuttaisi siltä, että se antaisi WHO:lle vapauden toimia jäsenmaiden alueilla niillä laillisilla keinoilla, jotka se itse katsoo tarpeellisiksi.

WHO:n peruskirjan artiklassa 66 mainitaan seuraavasti:

Järjestöllä on kunkin jäsenensä alueella sellainen laillinen
kapasiteetti, joka voi olla tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi ja
tehtäviensä hoitamiseksi.

Kuka sitten määrittelee tavoitteet ja niiden oikeellisuuden? Kirjeissä WHO:n johtajille muistutetaan siitä, ettei WHO suositellut toimivia lääkkeitä, kuten ivermektiiniä ja hydroksiklorokiinia ja/tai muita lukuisia hoitokeinoja Covid-19-tautiin. Kenties vakavimmat rikoksen aiheet liittyvät rokotteiksi väitettyjen geeniterapiatuotteiden suosittelemiseen käytännössä koko maailmaan. WCH muistuttaa, että maailman kansat voivat pitää WHO:n johtajia tästä henkilökohtaisessa vastuussa.

Ote WCH:n kirjeestä

WCH viittaa peruskirjan artiklaan 66, että sen täyttämisen, eli tässä tapauksessa jäsenvaltioiden ohjeistamisen koronatoimissa, pitäisi perustua artiklaan 1, jossa lukee yksinkertaisesti seuraavasti:

WHO:n peruskirjan artikla 1
WHO:n tavoitteena on kaikille kansoille korkeimman mahdollisen terveyden tason saavuttaminen.

WCH ilmoittaa kirjeessään, että juuri tätä tavoitetta WHO on rikkonut toistuvasti. Korkeimman mahdollisen terveyden tason saavuttamiseen ei ole pyritty. Todisteita varhaisen hoidon lääkitysten pitämisestä pois kansallisista terveydenhoidon ohjelmista kuten Solidarity, sekä mRNA- geeniterapiainjektioiden harhaanjohtavasta kutsumisesta rokotteiksi ja niiden tuottamien vammojen ja kuolemien salailusta sekä välinpitämättömyydestä asiaa kohtaan, riittää.

Arvattavissa on, että WHO:ssa on kiristettävä ruuvia lääketieteellisen disinformaation vastaisen kamppailun kannalta juuri artiklan 1 tähden. Tästä näkyy jo merkkejä disinformaation vastaisten lakien kasvuna. Mm. Ranskassa ajetaan läpi lakia, joka kieltäisi valtion antamien terveyteen liittyvien ohjeistuksien kyseenalaistamista. Tämä on vain yksi esimerkki. WHO:n pandemiasopimuksen ja IHR-säännösten muutoksissa on paljon juuri lääketieteellisen disinformaation (lue: tosiasioiden esille tulon) hillitsemiseen tähtääviä kohtia. Arvailtavissa on, kuinka pitkälle maailman terveysviranomaisten ja poliittisen päätöksenteon sisälle WHO:sta lähtevät syyllisyyden lonkerot ulottuvat?

WHO:n vastustus kasvaa

Tietoisuuden myötä WHO:ta vastaan nousijoita tulee nyt nopeasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osavaltiot ovat kääntymässä WHO:ta vastaan ja viimeksi 22 osavaltioiden syyttäjää kirjoitti presidentti Bidenille kirjeen, jossa vaaditaan irtautumista järjestön toiminnasta ja syytetään järjestöä laajemminkin mm. sananvapauden rikkomisesta.

Ote kirjeestä presidentti Bidenille

Käännös kirjeestä:

“Ehdotetut IHR-muutokset ja pandemiasopimus loisivat pohjan maailmanlaajuiselle valvontainfrastruktuurille, näennäisesti kansanterveyden edun mukaisena, mutta sisältäen luontaisen mahdollisuuden valvontaan (kuten kommunistisen Kiinan “sosiaalisen luottojärjestelmän” tapauksessa). Nykyinen luonnos kehottaa allekirjoittajia “toimimaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä väärien tietojen ja disinformaation estämiseksi”. Tämä on erityisen vaarallista, koska hallintonne painosti ja rohkaisi sosiaalisen median yrityksiä tukahduttamaan sananvapautta COVID-19:n aikana.

COVID-19-pandemia paljasti perustavanlaatuisia puutteita WHO:n ja muiden kansanterveyslaitosten kanssa. Nämä yhteisöt loukkasivat yleisen luottamuksen ja ovat kiistatta uudistuksen tarpeessa. Ehdotetut toimenpiteet kuitenkin vain pahentaisivat WHO:n taustalla olevia ongelmia ja mahdollistaisivat enemmän kansalaisvapauksien loukkauksia tulevien “hätätilanteiden” aikana. Tämän vuoksi vastustamme kaikkia yrityksiä antaa WHO:lle mahdollisuus määrätä kansalaisillemme suoraan tai epäsuorasti julkista politiikkaa.”

Lopuksi kirjoittajan pohdintaa ja ennustusta asiasta

Taikurin ainoa mahdollisuus selviytyä on pitää verhoa auki repivä yleisö näkemästä kulissien taakse, mutta se ei tule enää onnistumaan.

Edessä on siis yhä tiukentuva informaatiosota. WHO:lle järjestönä, sekä sen toiminnasta ja WHO:n pandemiasopimuksesta hyötyvälle suurelle joukolle Pharman yrityksiä, sekä arvatenkin suurelle joukolle syytöksiä pelkääviä ihmisiä, on edessään valinta. Pysyäkö WHO:n kyydissä kiihdyttämällä informaatiosotaa ja ihmisten pelottelua vai noustako sitä vastaan ja ihmisten sekä kansojen puolelle?

Odotettavissa on, että WHO:n toimintaan osalliset tahot eri maiden hallituksissa ja byrokratian sokkeloissa, varsinkin EU:ssa, tulevat asettumaan siilipuolustukseen ja käyttämään kaikki keinot pelastaakseen nahkansa. Nämä ihmiset, jotka tietävät olevansa osallisina WHO:n alaisuudessa tehdyissä rikoksissa, joutuvat kukin tahollaan harkitsemaan, vaietako, puhuako vai puolustautuako loppuun saakka. Ja mediapimennosta johtuen suuri osa pandemiasopimusta neuvottelevista byrokraateista ei välttämättä edelleenkään ymmärrä, millaisessa prosessissa ovat mukana. Tämä näyttäisi olevan tilanne ainakin Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa, kuten tästä aiemmin tekemästäni #kantoraportti sarjasta nähdään.

Informaatiosodan luonteesta ja laajuudesta kertoo jo se, miten WHO:ta myötäävien tahojen viime vuosina kaappaama Wikipedia kuvaa World Council for Health -järjestöä pseudotieteelliseksi ja disinformaatiota levittäväksi järjestöksi.

Esimakua tulevan informaatiosodan laadusta voi saada tästä WHO:n tuottamasta videosta “tiedevastaisuudesta” joka pyritään WHO:n propagandassa yhdistämään äärioikeistoon – kuinkas muutenkaan?

Nopeasti kasvava osa maailman ihmisistä tietää mitä Pharman ja rokotteiden kanssa on tapahtunut. Siksi juuri WHO:n ympärille kulminoituu ihmiskunnan suuri kamppailu. WHO edustaa tässä korporaatioiden ja teknokratian kylmää valtaa ihmisen ylitse. World Council For Health kaltaiset nousevat järjestöt ihmisiä, inhimillisyyttä ja maalaisjärkeä. Maailma on uudistamassa itseään. World Council for Health summaa ajatuksen sivuillaan ilmaisuun “The Great Freeset”

Lue tästä World Council for Health järjestön WHO:lle lähettämät kirjeet.

WHO’s Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Chief scientist Jeremy Farrar

Covid-19 technical lead Dr Maria van Kerkhove

Covid-19 clinical lead Dr Janet Diaz

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/rd13
One thought on “World Council for Health järjestön “sodanjulistus” WHO:lle”
 1. WHO-valta Suomessa salaisesti laitettiin “perustuslakiin” jo 2011 ; Perustuslain tarkastamiskomiten mietintö ja PL 2011 muutoksen esityöt : Lakia tulee muuttaa niin, että poikkeusolot sotatilan lisäksi voidaan julistaa kansainvälisen elimen ilmoittaman “pandemian” seurauksena. ( lakitekstissä sanhässäkkä, joka tarkoittaa pandemiaa ) .

  Suomen “perustuslaki” siis maanpetoksella mukautettiin Covid19-pandemiaan ja WHO-valtaan jo 2011.
  Tältä lainsäädännön kannalta “pandemia” näyttää TEHDYLTÄ SUUNNITELMALTA ja näinollen on KANSANMURHA.

  Esimerkiksi pankki-vakuutuslaitokset pelastettiin maksamasta massiivisia sairaudenhoitokuluja 2010 Vakuutussopimuslain muutos 17 § ( a) ; Vakuutusyhtiöillä on oikeus irtisanoa vakuutuskannat, jotka eivät enää ole hyvää liiketoimintaa . 2022 ja 2023 on huononnettu tai irtisanottu 1,3 miljoonaa tällaista vakuutusta; suurin osa LAQITTOMASTI ! Vakuutsusopimuslaki: Laki koskee lain voimaantulon jälkeen otettuja vakuutuksia . Itsellä 2001 otettu sairauskuluvakuutus irtisanottiin 2023 syksyllä siis LAITTOMASTI.

  Olen “pandemiaa” tarkastellut rahan vinkkelistä koko sen ajan; ja paljon ennen. Johtopäätös : kaikki on SUUNNITELMALLISTA ihmisten omaisuuden ja hengen varastamista ! Kuollut ei pokkuroi enää vastaan !

  Ns. “rokotteiden” vaarat tiedettiin paljon ennen “pandemiaa”; Terveyskirjasto Duodecim: “Sikainfluenssä pandemia 2009 – 2010 sekä rokotuksia seurannut narkolepsia”. “Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta, sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdelläkkään aiemmalla rokotteella.” Tästä tiedosta välittämättä covid-19 kamppanja voimallisesti käynnistettiin . Koska teko on tietoinen kyseessä on MURHAT; jotka eivät rikoksena koskaan vanhene. Se, että WHO:lle oli Suomen osalta maanpetoksellisesti jo 2011 annettu valta Suomen osalta tekee siitä ASIANOSAISEN suunniteltuihin murhiin ja vammauttamisiin; ollen vahingonkorvausvastuussa tekemisistään.

  Suomen “lainsäädäntö” tähän malliin on saatu LAHJONNALLA: Iltalehti 19.2. 2013 “Miljoonien rahavirrat puolueille.” “Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” “Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä.”

  Pelkästään “rokotteiden” maksuna globaali organisaatio on saanut miljardeja ja taas miljardeja euroja; voidaan puhua jopa biljoonista .

  Mutta kuinka kaikki mRna-hässäkkä toteutettiin: Alunperin mRna-sekvenssejä käyettiin syöpähoitoihin viimeisenä oljenkortena; sekvennsin palat seulottiin manuaalisesti käsityönä ja puhtaus varmistettiin; tällä tuotantotavalla valmistetulle rokotteelle haettiin lupa.

  Mutta niiden massiivisten “rokotemäärien” valmistus tällä LUVAN mukaisella järjestelmällä olisi vaatinut miljoonia ja taas miljoonia käsipareja; joten oikeistiin rutkasti … kaikki sekaisin; myös tuotannon apuaineet; purkkiin ja myyntiin. Tämä tekee toiminnasta RIKOLLISTA taloudellisen hyödyn tavoittelua ihmishenkien kustannuksella; olemme siis taas rahassa.

  Tai sitten vielä raadollisempaa; ihmiset haluttiinkin tappaa; joten tuotannosta säästö on vain lisätienesti ? Laitan kädet ristiin, jotta löysin Duodecimin artikkelin ennen “rokotusten” aloitusta ja “kärsin” 2 päivää kuumeesta “sikaflunassan” osalta; jonka jälkeen alkoi rokotteiden kauppaus ja tuputus !

  Rahalliselta kannalta katsottuna kyseessä on maailmanhistorian suurin huijaus ja murha . Katseet kääntyvät maailman “organisaatioihin”, jotka tälle kaikelle ovat suuntaviivat vetäneet Suomen “lainsäädäntöä” myöten; vain pankit ja vakuutuslaitokset pelastettiin; muut heitettiin laidan yli .

  Julkiset rikosilmoitukset : Rumble; Atomissudio; Totuuden etsijät Kimmo Leino; Suomen terveydenhuollon tahallinen alasajo tai youtube; Pankkien ja vakuutuslaitosten valta Suomessa .
  Syyteilmoitus Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.12. 2005 lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa; on muuten yhä ajankohtainen ! ( kirjattu diaariin 8 kuukautta myöhässä)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *