Rokotekatastrofin negatiivinen Nashin tasapaino

Avatar photo

BySami Antinniemi

5.1.2024 , ,

…ja miten se käännetään positiiviseksi Mattias Desmetin ehdottamalla totuudellisella puheella

Tämä artikkeli on julkaistu Substackissa 17.12.2023

Tutkimukset ja data osoittavat mRNA injektioiden olevan ihmisten terveydelle vaarallisia ja silti yhteiskunta jakaa niitä edelleen ihmisille, jopa niin, että läntisen maailman terveydenhuollon järjestelmän hierarkian ylätasolla niitä edelleen suositellaan ja pidetään turvallisina.

Todistustaakka on kääntynyt väärinpäin, vaurioituneiden on todistettava järjestelmälle vaurionsa johtuvan rokotteesta ja järjestelmä keskittyy puolustamaan tekojaan.

Tutkimuksia mRNA-injektioiden haitoista on tuhansittain mutta tämä tieto ei näy julkisessa keskustelussa.

Autoimmuunireaktioista:

Immuniteetin heikkenemisestä:

Samoin:

Ja tämä tanskalainen tutkimus toteaa rokote-erien haitallisuuksissa suuria eroja.

Nämä ovat asiaa paremmin ymmärtävien ihmisten poimintoja. Tämän tekstin tarkoitus ei ole perustella ovatko nämä injektiot haitallisia – ne ovat. Tarkoitus on tuoda esiin se, miksi keskustelua ei ole.

Katsoi asiaa miten päin vain, tällä hetkellä, De facto, läntisen maailman terveydenhuollon järjestelmä murhaa ihmisiä.

Kuulostaa mahdottomalta mutta on totta. Jo tilanteen ilmeinen uskomattomuus pitää tilannetta yllä. Miten näin voi olla?

Nashin tasapaino on peliteorian termi. Sillä tarkoitetaan tasapainoista ja hyvää tilaa, jossa tilanne on kaikille optimaalinen ja siten kaikkien peliin osallistujien on edullisinta olla enää tekemättä mitään.

Kivet ovat Nashin tasapainossa. Älä tee enää mitään.

Siis paras mahdollinen tilanne, jossa mitään ei kannata enää tehdä toisin, kaikkien kannattaa jatkaa omalla strategiallaan. Tilanne on yhteisesti karmea kaikille, mutta silti tilanteen korjaaminen ei ole yhdelle yksilölle kannattavaa.

Negatiiviseksi tilanteen tekee se, että yhden pelaajan yritystä korjata tilannetta muut pelaajat rankaisevat, vaikka paradoksaalisesti etu olisi yhteinen. Negatiivisen tasapainon korjaamisen yrittäjä saa mainehaitan, ei pääse politiikkaan, saa medialta lokaa, menettää työn ja uramahdollisuuden jne…

Positiivinen Nashin tasapaino palkitsee toden puhumista ja henkilökohtaisen vastuun kantamista omalta alaltaan, sillä muille on edullista tukea toisen ihmisen vastuun kantamista.

Negatiivisena Nashin tasapaino taas palkitsee hiljaisuutta, välinpitämättömyyttä, valehtelua ja vastuun välttelyä, sillä toisille on edullista estää vastuun kantoa.

Negatiivinen Nashin tasapaino rokotekysymyksessä näkyy näin:

Rokottamista vahingollisilla tuotteilla jatketaan edelleen, asiaa ei tunnusteta julkisesti, ihmiset ovat tilanteesta tietämättömiä median hiljaisuuden tähden ja näin ollen sairastuvat sekä kuolevat rokotehaittoihin ymmärtämättä tapahtunutta itse. Vahinkoja ei päästä korjaamaan ja tilannetta lopettamaan.

matemaatikko John Forbes Nash

Negatiivinen Nashin tasapaino tekee valheen puolustamisesta kannattavaa

Mattias Desmet puhuu teoriassaan massanmuodostuksesta (mass formation) siitä miten valistuksen jälkeisenä aikana eliitti alkoi hallita massoja propagandalla.

  • Mattias Desmetin ajatus vapaasti:

Viimeisten 200 vuoden aikana propagandasta tuli yhä tärkeämpi eliitille… samaan aikaan ihminen irtaantui sosiaalisesta ympäristöstään ja yksinäisyys lisääntyi. Tämä yksinäisyys ja eliitin lisääntyvä propagandan käyttö vahvista toisiaan ja johtaa mekanistiseen maailmankuvaan, jossa koetaan, että eliitillä on paras tieto ja asiantuntemus, että massaa täytyykin ohjailla ja eliitillä on jopa velvollisuus johtaa massoja näiden mielipiteitä ohjailemalla sekä valikoimalla sitä tietoa, jota massat saavat kuluttaa.

Mattias Desmet

Mattias Desmetin luento aiheesta videolla artikkelin lopussa.

Propaganda on nykyään voimakas sana, joka liitetään vain autoritaarisiin hallintoihin. Kuitenkin covidin yhteydessä eri maiden terveysviranomaisia kehotettiin sellaisen käyttöön. Rokote-epäröinnin kitkemisestä tuli viranomaisille hyve ja tätä ajettiin mm. EU:n sisäisin toimin. Yhdysvalloissa toiminta meni makaaberiksi, jopa Sesame Street lastenohjelmissa kehotettiin lapsia ottamaan rokote puhumatta vanhemmille mitään mahdollisista riskeistä.

Tällainen on pohjimmiltaan propagandaa vaikka suurin osa väestöstä ei sitä sellaiseksi ymmärtänytkään. Rokotteeseen ja sen ottamiseen kohdistui erittäin suuri positiivinen lataus – asiasta tehtiin monilla hierarkian huipulta johdetuilla toimenpiteillä yhteinen hyvä asia. Propagandalla tähdättiin sellaiseen Nashin tasapainon tilaan, joka tarinan muodossa ilmaisten oli seuraava:

Kun kaikki rokottautuvat, niin tauti menee pois ja palaamme normaaliin.

Tarinasta kieltäytyjistä tuli tasapainon heiluttajia, tarinan vihollisia.

Myös toinen Desmettin mainitsema tekijä vahvistui.

Koronapandemiassa ihmiset olivat yksinäisiä ja lockdownit pahensivat yksinäisyyttä.

Propaganda rokotteen ottamiseen tuli aivan eliitin teknokraattiselta huipulta, Yhdysvaltojen kolmikirjaimisista virastoista, WHO:sta ja levisi hierarkiapyramidin myötä koko maailmaan. Hieman eriasteisesti riippuen siitä miten vahvasti mikäkin maa oli hierarkiassa kiinni. Esimerkiksi Ruotsissa jarruksi näytti tulevan Anders Tegnell omine ajatuksineen.

Poliittiselle eliitille ylhäältä tarjottu propagandan malli tarjosi mahdollisuuden näyttää kansan silmissä hyvältä (kukas poliitikko ei haluaisi sitä!)

Samoin valtaosa kansasta otti propagandan tarjoaman sankaritarinan vastaan – löytäen oman solidaarisen joukkonsa.

Me päätämme sinun puolestasi sinun turvallisuutesi tähden

Sittemmin tarinan perustana olevat faktat ovat paljastuneet yksi kerrallaan hierarkian huipulta syötetyiksi valheiksi:

Tauti tuli laboratoriosta, se ei ollut läheskään niin vakava, se olisi ollut lääkittävissä halvoin keinoin ja injektiot olivatkin tarpeettomia ja vaarallisia.

Mikään alkuperäisen propagandan väitteistä ei pitänyt paikkaansa. Nyt, kun faktat ovat täysin selvillä ja julkisia jokaiselle, joka ne haluaa nähdä ja tunnustaa todeksi, ei hyvin suuri osa ihmisistä edelleenkään hyväksy totuutta. Ja valtaosa heistä on nimenomaan yhteiskuntarakenteen yläportaille linnoittautunut kriittinen massa, ne tarinaan voimakkaasti uskoneet ja sitoutuneet.

Näille ihmisille on tullut henkilökohtaisesti epäedulliseksi ryhtyä tunnustamaan valhetta tai korjaamaan virhettä ja näin Nashin tasapaino kääntyi negatiiviseksi.

Koronanarratiivi ei muuttunut ja ei edelleenkään muutu, koska sitä ajoivat juuri yhteiskunnan hierarkian yläportaiden koulutetut ja hyvissä vakaissa asemissa vaikuttavat ihmiset sekä päättäjät, jotka olivat alusta alkaen sitoneet itsensä negatiiviseen Nashin tasapainoon.

Tapahtui kaksi asiaa Desmetin mass formation teorian mukaan:

Valheen jatkamisesta tuli eliitille toden puhumista kannattavampaa.

Ja massat ovat edelleen tämän takia tilanteesta enimmäkseen tietämättömiä – ja siksi yhä hajanaisempia ja yksinäisempiä.

Kolmen vuoden valheisiin perustuneen propagandan jälkeen valtaosa asiaa syvemmin pohtimattomasta kansasta, (ei välttämättä typerästä, vaan tietämättömästä) ei siksi edelleenkään tiedä mitä on tapahtunut ja mitä heille on tehty.

Auktoriteettiusko

Negatiivista Nashin tasapainoa pitää yllä myös auktoriteettiuskovainen osa massasta. Heitä ovat etenkin kaksi auktoriteettiin uskomista hyveenä pitävää ryhmää: kollektivistit ja perinteiset konservatiivit.

Kollektivistisesti ajatteleva ja yleensä vasemmalle kallellaan oleva ryhmä sekä myös perinteisen konservatiivisella tavalla auktoriteettiin luottavat ihmiset, eivät nyt usko todisteisiin vaikka niitä näkisivätkin, sillä heidän on lähes mahdotonta antaa itsensä hyväksyä, että auktoriteetti voisi olla väärässä. Nämä ihmiset perustavat olemassaolonsa auktoriteettirakenteen puolustamiselle.

Mikä on tietysti hyve, jos auktoriteetti olisi oikeassa ja tahtoisi hyvää.

Auktoriteettiuskovaiset ihmiset odottavat edelleen viranomaisten julistusta ja virallista varmistusta sille, että rokotteiden suhteen olisi todella tapahtunut suuri onnettomuus.

Mutta sitä ei tapahdu.

Negatiivisen Nashin tasapainon tähden tätä suurta julistusta tai kaiken paljastavaa vertaisarvioitua tutkimusta koronarokotteiden vaarallisuudesta ei voi koskaan tulla sillä negatiivisessa Nashin tasapainossa eliitille on nyt edullista henkilökohtaisen etunsa tähden jatkaa valheellista propagandaansa.

Maailmanlaajuisesti negatiivinen Nashin tasapaino näkyy siten, että ”pato” murtuu siellä täällä, oikeudenkäyntinä Italiassa, televisio-ohjelmina Saksassa, viranomaisten hissukseen vetäessä rokotteen pois Islannissa. Totuus voi tulla julki ja yleiseen hyväksyntään vain alhaalta päin, aktivistien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaiskeskustelun toimesta.

Arkijärki ja todenpuhuminen voi tapahtua vain orgaanisen heräämisen myötä.

Negatiivisesta Nashin tasapainosta hyötyvät totalitaristit

Kuten muistamme, tietoinen valhe ujutettiin kansainväliseen hierarkiaan ylhäältä, kuin käärme pyssyyn.

Hierarkiaportaan yläpäässä ovat ihmiset, jotka hyötyvät negatiivisen tasapainon ylläpitämisestä. Motiiveja ja mahdollisia todellisia salaliittoja voi arvailla, hyviä arvauksia ovat varmaankin raha, opportunismi ja vallanhimo yleensä.

Tämän tekstin tarkoitus ei kuitenkaan ole tähdätä käärmettä silmien väliin vaan etsiä lääkkeitä sen puremaan.

Todiste tietoisista pahoista aikeista huipulla on se, että huipulta käsin tilanne on varmasti parhaiten näkyvillä ja sieltä negatiivinen Nashin tasapaino olisi nopeasti ratkaistavissa, antamalla uudet totuudenmukaiset ohjeet viranomaiskoneiston hierarkiaan.

Mutta näin ei näytä tapahtuvan. Kehitys huipulla vaikkapa WHO:ssa on täysin päinvastaista. MRNA-injektioita suositellaan edelleen myös nyt valmisteltavan pandemiasopimuksen myötä. Hierarkiapyramidin huipulla vaikuttavat tahot haluavat selvästi pitää yllä valheilla alulle panemaansa negatiivista Nashin tasapainoa.

Tämä on todiste siitä, että läntisen yhteiskunnan hierarkian yläkerroksissa ei välitetä yhteisestä hyvästä vaan jostain muusta.

Miltä muu hierarkiapyramidi näyttää?

2. Askelta alempana hierarkian portailla ovat ihmiset, joilla on vastuukysymyksessä eniten menetettävää. Esimerkiksi virkavastuussa olevat ihmiset eri maiden terveysviranomaisten instituutioissa. Tätä kerrostumaa ohjaavat nuo tahot ylemmältä, joille on edullista pitää negatiivista Nashin tasapainoa yllä.

Tämä tehdään palkitsemalla heitä sekä ylläpitämällä heidän asemaansa rahoituksilla ja säännöksillä.

3. Tätä alempana on suurempi ryhmä itsensä järjestelmään sitoutuneita, jotka ovat nyt tahattomasti valheessa kiinni.

Heidän turvattu ja mukava asema on kiinni järjestelmästä, eivätkä he löydä vaihtoehtoa. Monet heistä valitsevat siksi negatiivista tasapainoa ylläpitävän hiljaa pysymisen.

4. Valtaosan pyramidista muodostaa joukko välinpitämättömiä ja tietämättömiä. Omaa jokapäiväistä ongelmien täyttämää elämäänsä eläviä ihmisiä, jotka elävät uutispimennossa. Tämä ryhmä on ongelman avain sekä sen uhri.

5. Hierarkian alimpana ja sen sivuilla, järjestelmästä pudonneina, on kasvava joukko aktiivisia järjestelmän tasapainon palauttamiseen pyrkiviä ihmisiä.

Aktivistit, kansalaisjournalistit sekä salaliittoteoreetikoiksi haukutut.

Tätä alinta kapinajoukkoa hierarkian yläpään negatiivisesta tasapainosta hyötyvä ryhmä pyrkii vaimentamaan informaatiosodalla, jonka päätaistelukenttänä on tuo suuren välinpitämättömien ja tietämättömien tietoisuus tilanteesta. (ryhmä 4)

Tällaisena hahmottuu informaatiosodan kenttä, jossa totuus pyrkii peittoamaan valheen ja negatiivinen Nashin tasapaino pyrkii positiiviseen tasapainoon.

Paluu positiiviseen tasapainoon

ihmisyys pyrkii voittamaan pahan puolensa.

Informaatiosodasta on tullut pohjimmiltaan kollektivistien ja individualistien välinen kamppailu.

Kuten Desmet sanoo, kollektivistit hakevat solidaarisuutta ja yhteisöä propagandan luomasta tarinasta sekä auktoriteetista.

Individualistit taas hakevat solidaarisuutta toisistaan – he luottavat enemmän ihmiseen kuin auktoriteettiin ja instituutioihin.

Mattias Desmet varoittaa myös, että massanmuodostuksen kehitys, eli yksinäisten massojen ja eliitin propagandan yhdistelmä johtaa totalitarismiin. Tällä kertaa teknokraattisen kontrollin kautta.

Nyt eliitin propaganda on rakentanut valheellisen järjestelmän. Valhe ja propaganda on vääristänyt keskustelun ja päätöksen teon sekä ajanut ihmiset vielä korostetummin erilleen toisistaan.

Totalitarismi alkaa kehittyä kun järjestelmä ja eliitti puolustaa massoille vaarallista ja vahingollista valhetta. Järkevät kansalaiset, se aktiivinen osa, totta kai vastustavat tätä. Jos järjestelmä onnistuu peittämään ongelman laajalta osaa massaa sekä hiljentämään ja eliminoimaan omat järkevät kansalaisensa ja saa loput nielemään valheet propagandalla, jää jäljelle täydessä valheessa elävä demoralisoitunut populaatio ja tulos on totalitarismi – Orwellin 1984.

Tasapainon palauttaakseen yhteiskunnan ja ihmisten on välttämätöntä nousta eliittiään vastaan, joka on ajanut itsensä nurkkaan valehteluun perustuneella propagandallaan.

Tämän ei kuitenkaan tarkoita väkivaltaista kapinaa. Desmetin resepti on vilpitön puhe luottamuksen jälleenrakentamiseksi.

Kamppailun avain on jälleenrakentaa luottamus ihmisten välille. Individualistien on saatava kollektivistit uskomaan, että vanha järjestelmä ei enää tarjoa turvaa ja on rakennettava uusi.

Luottamuksen siirtäminen takaisin ideologiasta ja auktoriteetista toisiin ihmisiin. Vilpittömän keskustelun kautta.

Totuudellinen puhe on taide, jonka voi oppia. Ja meidän pitää oppia se, koska se on ainoa tie ulos totalitarismista.” – Mattias Desmet

Mattias Desmet puhuu International Crisis Summit IV kokouksessa Romanian Bukarestissa

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/3044

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *