Lukevatko länsimaiden hallitukset Orwellin pelikirjaa?

Avatar photo

BySami Antinniemi

14.3.2024 , ,

Kanadassa Trudeaun hallitus ajaa läpi lakia C-63, lakia verkkohaittoja koskevan lain säätämisestä. Konservatiivit pitävät lakia totalitaarisena uhkana kun taas vasen laita lupaa lain luovan turvallisen digitaalisen ympäristön, suojelevan lapsia pornografialta sekä muulta ikävältä sisällöltä kuten vihapuheelta.

Lain etenemisestä Kanadassa on kohuttu jo jonkin aikaa.

National Observer 13.3.2024

National Observer on jutussaan huolestunut siitä, että kanadalaiset eivät usko lain tekevän somesta turvallisempaa.

Kun laki tähtää lasten suojelemiseen, on lain vastustajan vaikea olla vaikuttamatta pahalta.

Kanadalainen National Observer eilen 13.3.
Oikeusministeri Arif Viranin esittelemällä lakiehdotuksella luotaisiin uusi digitaalisen turvallisuuden komissio, joka sääntelisi sosiaalisen median yrityksiä ja loisi oikeusasiamiehen viran, käsittelemään kanadalaisten valituksia. Laissa vaadittaisiin myös yrityksiä laatimaan turvallisuussuunnitelmia haitalliselle sisällölle altistumisen vähentämiseksi.

Kanadalainen lakitoimisto Norton Rose Fulbright kommentoi lakia ja ennustaa sen etenevän parlamentissa.

Lakiehdotuksen mukaan luotavan digitaalisen turvallisuuskomission kautta yrityksiä, sosiaalisen median toimijoita ja kansalaisia voitaisiin rankaista eri tavoin vihapuheesta tai ”vihaisista viesteistä”.

Asiantuntijoiden mukaan lakiluonnos on epäselvä ja saattaisi joidenkin mukaan jopa oikeuttaa elinkautiseen vankeuteen tuomitsemisen, jos syyllisen, sen pahasti sanojan, katsottaisiin syyllistyneen kansanmurhan kannattamiseen.

Toista laajaa sananvapautta koskevaa tapausta, eli Twitterfileseja, tutkinut journalisti Michael Shellenberger kertoo C-63 laista X:ssä:

Michael Shellenberger:

Kanadan hallituksen mukaan lasten suojelemiseksi verkossa tarvitaan uusi vihapuhelaki.
Mutta näin ei ole. Lasten vahingoittaminen on jo nyt laitonta. Ja nyt Trudeaun hallitus on vahvistanut yleisölle, että laki antaisi tuomareille mahdollisuuden lähettää ihmisiä vankilaan puherikoksista – elinkautiseen.

Länsimaiden totalitarismiin valumista kuvaa se, että tästä asiasta journalistit puhuvat asian todellisen laidan vaatimin äänenpainoin lähinnä vain blogeissa ja omissa vapaissa julkaisuissaan – joita siis myös lain C-63 myötä haluttaisiin tarkkailla ja rajoittaa enemmän. Epäilen, että median toimittajat eivät sitä jo nyt uskalla tai voi muista erinäisistä syistä tehdä, vaikka ehkä haluaisivat.

Michael Shellenberger vertaa viestissään sitä millaisia toimia Trudeaun hallitus teki Covid-pandemian aikana ja miten tämä veisi tilannetta yhä lähemmäs totalitaarista tilannetta, jossa hallituksen virkailija voisi käytännössä mielivaltaisesti tuomita kenet tahansa vankilaan puheistaan.

Sillä kuka määrittää sen, mitä on kansanmurhaan kiihottaminen? Tätä Kanadan liberaalit poliitikot kuitenkin näyttävät haluavan.

Shellenberger kertoo hallituksen työntekijän maininneen laista seuraavasti:


“Lakiehdotus C-63 nostaisi enimmäisrangaistusta nimenomaan kansanmurhan puolustamisesta viidestä vuodesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen”, ja… “ja kahdesta vuodesta viiteen vankeutta vihan tahallisesta edistämisestä syytteen perusteella”

C-63-lakia myydään kauniilla sanoilla ja turvallisuudella mutta sisälle leivottuna on mekanismit käytännössä kenen tahansa pidättämiseen, kunhan vihapuheen sisältö määritellään sopivalla tavalla.

Lain kannatus jakautuu voimakkaasti puoluekannan mukaan.

Konservatiivien johtaja Pierre Poilievre on vastustanut lakia voimakkaasti mutta ymmärtää myös netin sisällön, kuten deepfake-videoiden ja tavallisia ihmisiä loukkaavien kuvien luvattoman jakamisen olevan ongelma.

Mielestämme nämä vakavat teot pitäisi kriminalisoida, tutkia poliisin toimesta, käsitellä oikeudessa ja rangaista vankilalla, eikä siirtää uuteen byrokratiaan, joka ei tee mitään rikosten ehkäisemiseksi eikä tarjoa oikeutta uhreille“, Poilievre sanoi lausunnossaan TheStarin mukaan.

Ei saa sanoa pahasti

Käytän kansalaisena ja journalistina sananvapauttani ja teen oletuksia kokonaistilanteesta. Toivottavasti ne eivät kuulosta kenestäkään pahalta. Anteeksi jo etukäteen! En halua pahaa!

Ehkäpä tällaisten lakien taustalla on mielikuva siitä, että paha poistuu kuin taikaiskusta, kun joku puhaltaa pilliin ja kieltää sen sanomisen. Ei kiusata toisia. Ei sanota pahaa toisista. Sitten on kaikki hyvin…

Ehkäpä poliittisesti vasemmalle ja oikealle on keskittynyt perustavanlaatuisesti erilaisia ihmisiä?

Vasemmalla halutaan kaikille pehmeää turvallisuutta kovin keinoin. Oikealla uskotaan siihen, että ihmiset kykenevät huolehtimaan itsestään yhdessä.

Vasen laita haluaa sosialisoida yhteisöllisyyden systeemille, oikea palauttaa yhteisöllisyyden ihmisille.

Vasemmalla uskotaan, että ihmistä pitää hillitä etukäteen, oikealla uskotaan, että ihmisen täytyy hillitä itseään ja rangaista jälkikäteen.

Ehkäpä nyt, kun koronapandemian käsittämättömän laaja korruptio ja vahinko ihmisille on laajalti paljastumassa, ja viranomaiset sekä poliitikot kautta läntisen maailman tietävät potentiaalisesti syyllistyneensä rikoksiin, he pyrkivät suojaamaan itseään tällaisilla laeilla?

Kenties tämänkaltaisilla laeilla halutaan peitellä sitä pahaa, mitä lainsäätäjät ovat itse tehneet? Jopa aikovat tehdä?

Konservatiivien Pierre Poilievre ehkä näkee lain taustalle sekä sen todelliset tarkoitusperät. Häntä, kuten nyt kaikkia oikealle sijoittuvia, syytetään populismista. Tässä kuuluisaksi tulleessa videossa kanadalainen konservatiivijohtaja saa kuulla toimittajalta epämääräisiä henkilöön kohdistuvia syytöksiä, joilla pyritään peittämään itse asia – arkijärkinen suhtautuminen yhteisiin asioihin. Tämä pätkä kuvastaa hyvin käytävää sananvapausdraamaa komedian keinoin.

Käytän jälleen sananvapauttani ja sanon, että on arkijärkeä osoittaa ikäviä ja pahoja asioita sekä vaatia niiden korjaamista.

Arkijärki on tosiaan katoamassa Kanadassa. Yksi esimerkki monista on tämä absurdius. Uusilla elektronisilla avaimilla varustettuja autoja voidaan varastaa etänä. Ratkaisuna ihmiset pitävät avaimia sisällä Faradayn häkissä, joten varkaiden on murtauduttava taloon avainta hakemaan. Ratkaisuna Kanadassa poliisi kehottaa ihmisiä jättämään avaimet ulos varkaita varten, ettei tulisi konfliktia – sitä vihapuhetta varkaan kanssa.

Entä jos varkaat ovat tiettyä ihmisryhmää? Jos hallitus jostain syystä haluaisi, se voisi C-63-lain turvin tehdä itsensä puolustamisesta laitonta.

Arkijärjettömyyden tauti leviää liberaalin ja kollektiivisen turvallisuusajattelun myötä kaikkialle länsimaihin. Hollannissa poliitikko Dries Van Langenhove saa vuoden vankeutta osallistumisesta mm. vanhaan keskusteluun, jossa on postattu rasistiseksi katsottuja meemejä.

Driesiä syytetään holokaustin vähättelystä sen oikeuttamisesta tai hyväksymisestä; rasististen ajatusten ja rodullisen ylivertaisuuden levittämisestä; kansallisuuteen, ihonväriin ja etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä, erotteluun, vihaan ja väkivaltaan yllyttämisestä; sekä pippurisumutteen laittomasta myynnistä tai tarjoamisesta. Tuo kaikki kuulostaa pahalta mutta emme voi tietää miten pahaa se todella on. Politicossa pippurisumutteen tarjoaminen vaihtui aselakien rikkomiseksi. Lukijalle voi jäädä mielikuva oikean aseen laittomasta hallussapidosta.

Syytöksiin liittyvät nuo vanhat postaukset, joista emme oikeussalin ulkopuolella tiedä, mitä niissä oli. Driesin mukaan joku ehdotti seitsemän vuotta sitten ketjussa räväkimmän meemin postaamista. Dries sattui olemaan samassa ketjussa. Vuoden vankeuden lisäksi Ghentin oikeus kielsi Dries Van Langenhovelta julkisen viran pitämisen kymmeneksi vuodeksi. Kuka uskaltaa lähteä politiikkaan ja osoittamaan sormellaan yhteiskunnan ongelmia tällaisessa tilanteessa? Ajatteli Dries Van Langenhove sitten mitä tahansa, tämä ei ole tietä populismiin vaan Orwellin maailmaan.

Sosiaalinen kontrolli

Maon Kiinassa ja Stalinin Neuvostoliitossa ihmisiä ei tarvinnut vahtia. Pelko teki heistä toistensa ilmiantajia.

Epämääräisyydellä on kommunistisissa maissa tarkoituksensa. Se herättää epämääräistä alituista pelkoa siitä, mitä voin sanoa ja kenen kanssa uskallan olla tekemisissä. Se myös jakaa ihmiset voimakkaasti ryhmiin ja parhaimmillaan pahasti puhuvan ryhmän voi eliminoida. Toki ensin on suoritettava demonisointi yleisellä tasolla, jotta muu pelokas väestö sen hyväksyisi. Onneksi pelko vähentää empatiaa.

Jokainen arkijärkinen puoluekannasta riippumatta näkee, mikä meitä näiden lakien ja ajatusmallien myötä uhkaa. Myös Suomessa.

Vuosi sitten Helsingin uutisissa Suomen Poliisi median tukemana yhdisti väkivaltaisen käytöksen ja “ekstremismin” lääketieteen seuraamiseen sekä kritiikkiin tieteen vahingollisiksi todistamia C-19-rokotteita vastaan. Käytännössä mielikuvaksi ekstremismistä muodostuu kanssaihmisen suojelu.

Helsingin uutiset 4.2.2023

Helsingin Uutisten jutussa lainattu twiitti.

Ylikomisario Taponen ei ehkä vuosi sitten tiennyt, että uutisessa väkivaltaiseksi ekstremistiksi luokiteltu ”koronadenialisti” (miksi tämän sanan käyttö ei ole vihapuhetta?) on usein koronarokotevaurion saanut oikeutta hakeva ihminen.

Mukana on myös tuo kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Nyt ihmiset ympäri maailmaa tulevat yhä tietoisemmaksi niistä rikoksista, joita heitä kohtaan on koronainjektioilla tehty. Kuten Kanadan Poilievre omenaa rouskuttaessaan sanoi, eturistiriitoja on ja moni byrokraatti ei tule pitämään niiden paljastamisesta.

Käytän jälleen journalistista sananvapauttani ja esitän omasta mielestäni pari yhteiskunnallisesti tärkeää kysymystä:

Mitä tapahtuu, jos byrokraatit alkavat julistaa itseään kansanryhmäksi kun heitä kohtaan ryhdytään esittämään oikeutettuja syytöksiä?

Ja pahempaakin…

Haetaanko lainsäädännöllä rakennettavalla sananvapauden rajoittamisella sosiaalisen kontrollin ilmapiiriä, jossa kukaan ei uskalla sanoa mistään vastaan ja puolustaa oikeuksiaan. Ja ne, jotka uskaltavat, joutuvat muiden kanssaihmisten syrjimäksi – koronadenialistina, vihapuhujana, ekstremistinä?

Ja kuinka houkuttelevia tällaisten lakien ajaminen on poliitikoille, jotka haluavat puhdistaa pöydältä poliittiset vastustajansa heidän sanomistensa perusteella?

Voinko vielä sanoa, että nämä keinot ovat kuin Orwellin pelikirjasta? Pitäisikö kaikkien sanoa se ääneen nyt?

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/tnwd

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *