WHO:n pandemiasopimuksen viimeisin versio vuoti julkisuuteen ja se on täynnä uhkia

Avatar photo

BySami Antinniemi

19.3.2024 ,

Journalisti James Roguskin substackissa julkaisema ja hiljattain julkisuuteen vuotanut WHO:n pandemiasopimuksen versio on moniselitteinen teksti, ja niin sen on tarkoituskin olla.

WHO:n pandemiasopimuksen on tarkoitus tulla Suomenkin parlamentin käsiteltäväksi noin viiden viikon kuluttua. Tässä artikkelissa käydään hieman lävitse tekstin sisältöä toimittaja James Roguskin sekä viimeksi International Crisis Summitissa asiasta luennon pitäneen ihmisoikeusaktivistin ja pitkän linjan bioterrorismin asiantuntija Meryl Nassin, tekemän esityön turvin.

Substackissaan James Roguski julkaisi tämän artikkelin tästä viimeisimmästä vuodetusta sopimustekstistä.

Sen voi lukea tästä.

Sopimusteksti on sekava paketti ja harvalla ihmisellä on ollut aikaa paneutua kokonaisuuteen. James Roguski on tehnyt asian kanssa työtä viimeisen pari vuotta ja artikkelissaan hän teki yleisön pyynnöstä oheisen 10 ongelmakohdan version sopimuksesta.

  1. puitesopimus ja vastuuvelvollisuuden puuttuminen byrokraateilta. (artiklat 21-37
  2. Miljardit dollarit. (artikla 20)
  3. PHEIC:n massiivinen laajennus (artikla 10)
  4. One Health -valvonta. (artiklat 4-5)
  5. Patogeenien saatavuuden jakamissysteemi. (artikla 12)
  6. WHO:n koordinoima laboratorioiden verkosto. (artiklat 1 ja 12)
  7. Lääkkeiden turvallisuusvalvonnan nopeuttaminen. (artikla 14)
  8. Globaali logistiikkaverkosto (artikla 13)
  9. Epäonnistuminen Suuren Pharman pitämisessä vastuussa vahingoista (artikla 15)
  10. Sensuuri (artikla 18)

Käydään tässä artikkelissa sopimus läpi näiden Roguskin esimerkkien pohjalta ja Meryl Nassin luennon video-otteiden avulla.

Kuten Meryl Nass kertoo, kaiken on tarkoituskin olla sekavaa.

1. Puitesopimus ja vastuuvelvollisuuden puuttuminen byrokraateilta. (artiklat 21-37)

”Every effort shall be made to reach consensus”

Artikloissa 21–37 on unettavan paljon ympäripyöreää luettavaa, jonka ytimessä on alituiseen konsensuksen luominen. Yhteistyö on pinnalta kaunista mutta pinnan alla tarkoitus on sitoa kaikki samoihin sääntöihin toisiaan valvomaan. Juuri tämä on koko pandemiasopimuksen ydin – yhteistyö muskettisotureiden tavoin.

Itse pandemiasopimuksen teksti on sopimus, jolla jäsenvaltiot sitoutetaan noudattamaan vielä pidemmän ja sekavamman IHR (International Health Regulations) määräyksiä. Tedros Ghebreyesus on teoriassa oikeassa siinä, että sopimuksen mukaan WHO ei suoraan määrää valtioita tai vie niiltä suvereeniteettia. Mutta sopimusteksti on ovela: käytännössä valtioiden suvereniteetti viedään sitomalla kaikkien kädet lakien ja säännösten sekä kollektiivisen yhteishengen kautta. Totalitarismin ydintä on nimenomaan keskinäinen valvonta.

Artikla 24 pandemiasopimuksesta

Ristiriita näkyy yllä. WHO vakuuttaa, että määräykset eivät tule meiltä, emme pakota mitään, me vain varmistamme, että jäsenvaltiot noudattavat välttämättömiä yhteisiä toimia.

Kuin Kummisedässä: Nämä ovat ohjeita, joita ei voi olla hyväksymättä…

Meryl Nass kuvailee, miten tarkoitus on sitoa yhteen paljon yksityiskohtia, virkamiehiä ja rahaa. Kaikki sitoutetaan toisiinsa ja WHO valvoo, ei siis määrää, mutta valvoo, että yhteisiä määräyksiä noudatetaan.

2. Miljardit dollarit ”sustainable financing”

Rahoitusta varten luodaan jotakin, jota kuvataan sanalla “The mechanism”

Jälleen kaikki tähtää yhteiseen pussiin pelaamiseen. Yhteisiin rahastoihin, joista tehdään yhteisiä hankintoja. Tällaisten suurten rahapussien ympärillä voivat pärjätä vain suurimmat kärpäset. Voinee kysyä, miten helppoa vaikkapa jonkun paikallisen pienen lääkealan yrityksen on päästä nauttimaan tämän “mekanismin” antimista?

“The Mechanism”

Rahankäyttöä valvottaisiin IHR-sopimusten mukaan. Huomattavaa on, että rahoitusta voisi tulla lahjoituksin PABS-systeemin (Pathogen Access and Benefit Sharing) operaatioiden kautta. Tässäkin kohtaa lienee turvallista lukea Bill ja Melinda Gates Foundation.

Muistamme miten 2020 Suomessa oli kehitteillä omia lupaavia rokotteita ja tuotteita. Niihin odoteltiin valtiolta rahoitusta, ei edes suuria summia, mutta eipä sitä tullut.

Iltalehdessä 15.1.2021 Kalle Saksala:

“Kun miettii koronapandemian hoitoon Suomessa käytettyä valtavaa kokonaisrahasummaa tai katsoo muissa länsimaissa tehtyjä satsauksia rokotekehitykseen yliopistoissa ja lääketeollisuudessa, niin kyllähän tämä aika yllättävää on.”

Oliko se yllättävää? Jo tuolloin “Mekanismi” oli kehittynyt. Rokotteita ei tullut suomalaisten innovaatioiden kautta vaan EU:n yhteishankinnan kautta – Pfizerin tuotetta, ja sen tulosten myötä loppu onkin jo historiaa…

Toinen esimerkki keskusjohtoisuudesta pandemiassa: 2020 WHO:hon kehitettiin Costa Rican presidentin toimesta C-tap-ohjelma, jonka tarkoitus oli kerätä tietotaitoa maailmalta. Tämän ohjelman jyräsi mm. Pfizerin Albert Bourla. WHO:n rakenteissakin oli tuolloin vastarintaa “Mekanismille”, nyt ei enää.

Sittemmin ihmisten terveydelle tuhoisiksi osoittautuneet mRNA-injektiot jyrättiin WHO:ssa mm. IFPMA:n myötä. Rahapussin ja firman koko ratkaisee. Toteutuessaan WHO:n pandemiasopimus sinetöisi vielä lujemmin tämänkaltaiset ratkaisut. IFPMA toimii suurten lääkevalmistajien etujärjestönä tiiviissä (tietenkin) yhteistyössä pandemiasopimuksen laadinnassa.

WHO:n kautta kehittyy rahan ja asiantuntijoiden mafia, jota tarvitaan juuri Sinun terveytesi tähden!

Meryl Nass:

3. PHEIC:n massiivinen laajennus

(PHEIC, eli Public Health Emergency of International Concern lausutaan englanniksi FAKE, usko tai älä!)

Kansainvälisesti merkittävällä kansanterveydellisellä hätätilanteella tarkoitetaan poikkeuksellista tapahtumaa, joka määritetään näissä asetuksissa säädetyllä tavalla:

(i) muodostaa kansanterveysriskin muille valtioille taudin kansainvälisen leviämisen kautta ja

(ii) mahdollisesti edellyttää koordinoitua kansainvälistä toimintaa.

Nämä sopimuksen osat sisältävät voimakasta yhteistä sitoutumista tehtaiden ja lääkkeiden tuotannon lisäämiseksi kaikkialle. Enemmän yhdessä ja sitoutuneemmin! Eli, kun yhdessä paikassa maailmaa on hätä, on kaikkialla hätä!

4. One Health Approach

Bioturvallisuuden asiantuntija Meryl Nass summaa One Health Approach -ohjelman:

“Täydellinen huijaus, jonka tarkoitus on kääriä koko maailma WHO:n määräysvallan alaiseksi.”

One Health on yhteinen ajattelun ja päätöksenteon malli, jossa painotetaan yhteistä varautumista zoonoottisten sairauksien ilmaantumiseen. (Joita ei siis nykytiedon valossa ole, tiedämme pandemioiden tulevan laboratorioista.)

Käytännössä kyse on byrokraattien aivopesusta. Luonto on vaarallinen ja epämääräinen, älkää menkö sinne, saatte taudin. Laboratoriot ja tiede ovat hyviä ja turvallisia. Ihminen on epäluotettava, hän tarvitsee kättä pitäen ohjausta asiantuntijalta – WHO:n hyväksymältä.

Kuten Meryl Nass sanoo, OneHealth on pesiytynyt jo kaikkialle, myös Suomeen – tässä BusinessFinlandiin:

THL:n One Health sivulla sanotaan varsin viisaasti – “Globaalien haasteiden verkostossa kaikki liittyy kaikkeen.”

Varmasti liittyy, ainakin tulevien pandemioiden hoidossa. Ruodusta ei poiketa. Kaikkien näiden ohjelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja automatisoida päätöksiä tekevien ihmisten ajattelu, jotta he pandemian tullessa toimisivat kuten WHO:sta ohjeistetaan.

5. ja 6. Patogeenien saatavuuden jakamissysteemi PABS

Tämä on tuo jo aiemmin mainittu PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing System)

Tämä kohta on erityisen mielipuolinen, kuten Meryl Nass tässä kuvaa:

PABS-systeemin on siis tarkoitus valjastaa koko maailman biolaboratoriot keräämään maailmalta vaarallisia patogeeneja sekä jakamaan ne WHO:n verkostojen kautta maailmalle. Ehkä hyvä muistaa, että käytännössä tätä toimintaa valvoisi koronapandemian Wuhanissa kokatun viruksen etsimiseen ja luomiseen osallistunut ja sittemmin WHO:hon Wellcome Trustista siirtynyt Jeremy Farrar.

Wellcome Trustia johtanut ja nyt WHO:n tieteellisenä johtajana toimiva Jeremy Farrar on myös World Economic Forumin Agenda Contributor.

Paljon asiantuntijuutta yhdessä miehessä!

7. Lääkkeiden turvallisuusvalvonnan nopeuttaminen

Miksi emme haluaisi hengen pelastavia lääkkeitä ja rokotteita vielä vähän nopeammin?

Sopimus on täynnä sitoutumista valvonnan vahvistamiseen sekä kansainvälisten säännösten harmonisointiin yhteisessä hengessä yhteiseksi hyväksi. Kuka virkamies tai poliitikko vastustaisi näitä sanoja?

Article 14. Regulatory systems strengthening

Kohdassa kolme sitoutetaan toimimaan heikkoja ja väärennettyjä tuotteita vastaan. Kuulostaa jälleen hyvältä, mutta tiedämme miten WHO poisti jo koronapandemiassa ohjelmistaan erittäin hyvin toimivat ivermektiinin ja hydroksiklorokiinin. Pandemiasopimuksessa tällainen menettely sementoitaisiin lopullisesti. Vain WHO:n hyväksymät auktoriteetit olisivat hyväksyttyjä. Näillä mekanismeilla viranomaiset valjastettaisiin entistä tarkemmin pitämään kaikki omat innovaatiot ja lääkärien omaehtoinen toiminta poissa pelistä.

Ja tietenkin, koska lääkkeitä ja rokotteita halutaan nopeasti, ja koska “mekanismi” valvoo itseään, ei valvontaa käytännössä tarvittaisi. Onhan kyseessä PHEIC (lausu FAKE) eli kansainvälinen terveyshätätila. On kiire, turvallisia tuotteita tarvitaan, ja koska ne ovat WHO:n asiantuntijoiden luomia, ei tutkimuksiin ja tarkasteluun tarvitse käyttää aikaa. The Machine!

Meryl Nass:

8. Globaali logistiikkaverkosto

Artiklassa 13 on jälleen paljon kaunista tekstiä yhteisestä toiminnasta. Tämä on “mekanismi” konkreettisena. On helppo nähdä, miten maailmanlaajuinen valmiilla sopimuksilla toisiinsa nidottu verkosto yrityksiä ja viranomaisia toimisi kuin automaatti heti kun WHO:n Tedros Ghebreyesus loihee lausumaan taikasanan “PHEIC”.

Diversity, Equity and Inclusion on toinen vastustamaton loitsu, jolla yhtiöt, järjestöt ja valtioiden terveysviranomaiset sitoutetaan yhteisen hyvän tuottamiseen. Ethän sinä olisi joukosta pois? Se on tuottavaakin!

9. Epäonnistuminen Suuren Pharman pitämisessä vastuussa vahingoista. (Artikla 15)

Vastuunkanto Pharmalla on ollut olematonta Covid-19-pandemiassa, mutta pandemiasopimus pyrkii tekemään siitä vielä helpompaa.

EU parlamentissa esitellään Pfizerin sopimuksia.

Pandemiassa viranomaisten ja lääkeyhtiöiden yhteinen salailu on sääntö.

Se myös takaa poliitikkojen vastuunpaon ja hiljaisuuden.

Article 15

Mutta… koska niitä hyvin harvinaisia haittavaikutuksia tietenkin tulee. .. No – Fault Compensation Mechanism

Artiklassa 15 ei puhuta rokotevalmistajien vastuusta vaan kehotetaan sopimusosapuolia paikallisiin ratkaisuihin. Erityisesti kaupataan no-fault compensation -mekanismia, Suomeksi sanottuna tarkoitus on kasata yhteinen kolehti, josta maksetaan niitä hyvin harvinaisia rokotevammoja saaneille könttäsummat, jotta asia voidaan unohtaa ja sitten vapauttaa valmistajat sekä viranomaiset vastuusta. “Hei, saivathan ne korvaukset!”

WHO:n kanssa kiinteästi työskentelevä IFPMA kirjoittaa No Fault Compensation paperissaan korvausjärjestelmien tärkeydestä, painottaen tietenkin sitä, että korvausraha vammoista vähentää rokote-epäröintiä.

IFPMA:n suosittelema No Fault Compensation on ovela. Siinä sanotaan seuraavasti:

“Kantajien olisi korkeintaan vain osoitettava syy-yhteys rokotteen ja vahinkojen välillä, eikä heidän tarvitsisi osoittaa, että rokote on aiheuttanut vahinkoa, huolimattomuutta, tuottamusta tai tuotevirhettä.”

Joint_Pandemic_Vaccine_Liability_White_Paper_IFPMA

Eli, jos joku todella saa osoitettua syy-yhteyden, hän voisi siis saada nipun seteleitä vammautumisestaan. Mutta huomaatte, että on tärkeää, että ei tarvitse osoittaa juuri rokotteen aiheuttaneen vahinkoa. Todisteita vammoista ei haluta kirjoihin ja kansiin. Koska emmehän haluaisi, että meille rokotteita tuottava koneisto piiputtaisi korvausvaatimuksista ja oikeudenkäynneistä, joissa reposteltaisiin oikeusistuimissa todellisia kausaliteetteja osoittavia tutkimuksia rokotevaurioista?

Entä jos rokotevammoja onkin enemmän? Entä jos rokotteista tulisi maailmanlaajuinen terveydellinen ja inhimillinen katastrofi, jonka korvaamisen mikään kolehti ei riitä? Ei huolta, sinä Suuren Pharman osakas, tällaista tilannetta varten pandemiasopimus huolehtii kritisoivien äänten sensuroinnista!

10. Sensuuri

Artikla 18 käsittelee sensuuria, joka sopimuksen newspeakilla on – Communication and public awareness

Article 18

”Kukin sopimuspuoli edistää uskottavan ja näyttöön perustuvan tiedon oikea-aikaista saatavuutta pandemioista ja niiden syistä, vaikutuksista ja taustatekijöistä, tarkoituksena torjua
väärää tietoa tai disinformaatiota, erityisesti riskiviestinnän ja tehokkaan yhteisötason sitoutumisen avulla.”

Suomeksi: Pidetään yhdessä hiljaisina ne antivakserit, jotka muistuttavat muun muassa Faucista, Wuhanin laboratoriosta, Gain of Function -tutkimuksesta, Wellcome Trustista ja Jeremy Farrarista, rokotevaurioista, DNA-kontaminaatiosta rokotteessa, sekä tuhannesta muusta “salaliittoteoriaksi” julistetusta asiasta. Faktatsekkaajien, mediapoolien sekä runsaan rahoituksen turvin.

Kaikenlainen vihjailu WHO:ta vastaan olisi yhteistä hyvää vastaan. Kenties senkin mainitseminen, että vuonna 2021 rokotteilla tienaava ja WHO:ta rahoittava Bill Gates rahoitti mediayhtiöitä 319 miljoonalla, olisi misinformaatiota, joka voisi herättää ajattelemaan, että jossain on koiria haudattuna? Ja saattaisi aiheuttaa Pharmalle niin kallista “rokote-epäröintiä”.

Kaikki tämä luo pelon ilmapiiriä. Jo nyt todellinen journalismi WHO:sta ja pandemiaa koskevista asioista on valtamediassa lähes mahdotonta. WHO:n pandemiasopimus tekisi tästä kaikesta puhdasta Orwellia.

Alla olevalta propagandavideolta voi katsoa sitä viestinnän tapaa, jota WHO suosii keskustelussaan tieteestä ja vaikkapa rokoteturvallisuudesta.

Miten kuvata tätä kaikkea lyhyesti?

Maailma on jo heräämässä WHO:n ja pandemiasopimuksen todelliseen luonteeseen. Siksi tahot, jotka tätä sopimusta ajavat ja sillä hyötyvät, pyrkivät nyt käyttämään kaikki keinot.

Pandemiasopimusta myydään hyvän yhteistyön varjolla maailman päättäjille kuin dementikkomummolle pölynimuria. Sopimusta vilautellaan, tekstiä vaihdellaan ja peitellään. Jos mummoa suojaamassa sattuu olemaan kriittisiä kysymyksiä tekevä sukulainen, hänet sensuroidaan ja esitetään tieteenvastaisena.

Poliitikot Suomessa eivät puhu tai myönnä tietävänsä koko sopimuksesta. He joko ovat, tai esittävät dementikkomummoa. Sopimus tuodaan Suomessa käsiteltäväksi toukokuussa. Sen selvä tarkoitus on sementoida maailman terveydenhuollon viranomaisista tottelevainen koneisto, jonka kautta ihmisiä voidaan hallita sensuurin ja pelonlietsonnan avulla. Samoin sopimus mahdollistaisi painajaismaiset olosuhteet, joissa ihmisiin voitaisiin injektoida geeniterapiatuotteita, joiden koostumusta ja tarkoitusta mikään taho ei avoimesti valvo.

James Roguski, Meryl Nass, sekä lukuisat muut aktivistit ja tiedemiehet ympäri maailmaa pitävät WHO:ta tämän hetken suurimpana uhkana ihmiskunnalle. Maailma ei tosiasiassa tarvitse minkäänlaista pandemiasopimusta, sanovat James Roguski ja Meryl Nass.

Meryl Nass kertoo, että WHO ei noudata omia säädöksiään ja pyrkii, kiinnostavaa kyllä, hyvin aktiivisesti poistamaan viittaukset ihmisoikeuksiin sopimuspapereista.

Meryl Nassiltä kysyin, olisiko WHO-järjestöä mahdollista korjata. Hänen mielestään ei. WHO on läpimätä ja korjauskelvoton. Vaikuttaa siltä, että ihmiskunnan on tulevaisuudessa luotava uudet järjestöt yhteiselle toiminnalle.

Yksi niistä saattaisi olla World Council of Health Tietenkin wikipediassa pseudotieteelliseksi julistettu järjestö.

Tue Sami Antinniemen journalistista työtä tilaamalla https://samiantinniemi.substack.com/ maksullisena 8euroa/kk

Lisätietoa:

Doortofreedom.org

Suomennettua: Lakimies Philipp Krusen haastattelu

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/wjyj

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *