Miksi Sauli ei tiedä

Avatar photo

BySami Antinniemi

8.1.2024 , ,

ESIPUHE

Tämä teksti ilmestyi Älyhoi blogissa 9.8.2022

Teksti avaa sitä mekanismia, jonka taustalla tietämättömyys voi elää. Onko Sauli Niinistö todella tietämätön, emme voi tietää.

Pitäisikö hänen tietää? Kyllä.

Yhä useammalle suomalaiselle on hiljalleen alkanut valjeta, että koronapandemian hoidossa ei kaikki ole kohdallaan. Pinnalta katsoen arki soljuu kuten ennenkin, mutta pinnan alla tuntuu kuohuvan jotakin ilkeää. Se tuntuu uutisissa, joiden linjassa ei tunnu olevan järkeä, ja se kuuluu ihmisten ristiriitaisissa puheissa. Totuuksia tuntuu olevan monia ja vastakkaisia. Toisille turvattomuuden tunnetta luo, että virallinen taho puhuu koronapandemiaan liittyvissä asioista selvästikin vain pinnan tasolta. Toisia taas hämmentää se kasvava osa ihmisiä, läheisiäkin, jotka tuntuvat kollektiivisesti tipahtaneen salaliittojen kaninkoloon.

Nyt yhtenäistä kuvaa todellisuudesta ei enää ole. Maailma tuntuu muuttuneen hulluksi tai pellemaailmaksi.

Mitä tapahtuu?

Nyt, saadakseen edes jonkinlaisen kuvan todellisuudesta, on ihmisen katsottava pinnan alle itse.

Mitä pinnan alta näkyy?

Koronarokotteiden ongelmat nousevat nyt pintaan. Tutkitusta ja turvallisesta rokotteesta on jo tullut ainakin jo osittain tutkittu. Tosin tutkimukset on tehty myöhään ja ne eivät enää tue virallista viestiä turvallisesta – saati tehokkaasta tuotteesta.

Pinnan alla on jo myös ilmeistä, että vakavia haittoja on runsaasti ja virus on paennut rokotteen antamaa immuniteettia – on jopa viitteitä siitä, että toistuva rokottaminen häiritsee ihmisen luontaista immuniteettia.

Pinnan alle katsoessa on myös täysin ilmeistä läntisen terveydenhuollon katastrofaalinen laiminlyönti jo olemassa olevien antiviraalisten lääkkeiden käytöstä taudin hoidossa. Nämä lääkkeet, joista ivermektiini ja hydroksiklorokiini ovat tunnetuimmat, ovat jääneet käyttämättä, ja monet asiantuntijat arvioivat, että näiden helposti saatavilla olevien, edullisten ja turvallisten lääkkeiden laajamittainen käyttö olisi pelastanut maailmanlaajuisesti kenties miljoonia ihmishenkiä ja tehnyt laajoista pakottavista toimenpiteistä turhia.

Mutta pinnalle palatessa, suurin osa arkeaan elävistä ihmisistä on täysin pimennossa näistä asioista.

On hämmästyttävää, järkyttävää ja vatsasta repivän surullista, että näin on voinut käydä meidän hy­vin­voin­ti­val­tios­sam­me.

Olemme tottuneet toimivaan yhteiskuntaan, jonka virallinen taho, eli pyhä kolminaisuus viranomaiset, poliitikot ja valtamedia, kertovat todesta ainakin sen verran hyvin, että kokonaiskuva pysyy jotakuinkin yhteisenä. Nyt tuo virallinen taho tuntuu valehtelevan.

Tämä kuulostaa salaliittoteorialta, se ei voi olla totta, on luonnollinen reaktio, ja silti se on totta.

Miten se voi olla totta? Miten luotettavana pidetty virallinen taho on pettänyt?

Asian ymmärtämiseen tarvitaan hieman mytologiaa, jota nyt nähdään lähinnä sa­la­liit­to­teo­riois­sa, mutta jolla on paljon syvempi ja todellisempi merkitys.

Horuksen silmä on suojeluksen, kuninkaallisen vallan ja terveyden symboli.

Avoin kaiken näkevän silmän symboli löytyy lähes kaikissa muinaisissa kulttuureissa. Egyptissä Horuksen haukan silmä. Intian vedaistisessa kulttuurissa Shivan kolmas silmä. Läntisessä kulttuurissa vastaava on dollarin setelistäkin löytyvä All Seeing Eye.

Nämä symbolit kuvaavat viisautta, kokonaisuuden korkealta näkemisen jumalallista kykyä, jota tarvitaan, jotta maallisessa maailmassa voidaan tehdä oikeita päätöksiä.

Siksi mytologioissa nämä silmät katsovat aina korkealta. Pyramidin huipulta, haukan päästä tai Shivan silmä porttina korkeampaan ulottuvuuteen, josta näkee kaiken.

Ennen silmä pyramidin huipulla kuvasti tervettä ja avointa yhteiskuntaa, jonka virallisen tahoon saattoi aukottomasti luottaa ja siten elää turvassa rauhallisena, luovana ja elämää rakastavana ihmisenä, yhteistä hyvää luottamuksella yhteisönsä kanssa luoden – kuin osana systeemiä ja siten Jumalaa itseään.

[KUVA ORWELL BIG BROTHER]

Nyt silmä pyramidin päällä on kääntynyt pahan symboliksi, salaisten seurojen ja salaliittojen aiheeksi ja 1984 Big Brotherin silmäksi. Nyt se ei tarjoa luottamusta vaan totaalista kontrollia ja valtaa sekä sen tärkeintä työkalua – valhetta.

Viesti tuntuukin sopivalta, sillä nyt maailmassa kaikki tuntuu olevan ylösalaisin ja parhaiten tosiasiat näkevät ne, jotka kykenevät epäilemään ja lukemaan viestien merkityksen takaperin ja rivien välistä.

Eli, ne jotka uskaltavat epäillä virallista tahoa, ja joita virallinen taho pitää valehtelijoina, nykykielellä dis-informaation levittäjinä.

Mutta… eihän nyt Suomessa näin ole?

Palataan mytologian maailmasta kalevalaiseen Suomeen ja sen presidentinlinnaan.

Terveessä yhteiskunnassa Tasavallan presidentin pitäisi olla se pyramidin huipun silmä, se kyläpäällikkö ja tietäjä, jolla on kaikki olennainen tosi tieto ja siten ylin viisaus toimia oikein kansansa hyväksi.

Kuitenkin, pandemian aikana kriittiselle silmälle on ollut hämmästyttävää nähdä, miten Presidentti on käsitellyt rokottamattomien kysymystä vielä lokakuussa 2021, kun on ollut jo yleisesti selvillä, etteivät kyseiset rokotteet ole auttaneet taudin leviämisen estämisessä.

Presidentti Niinistö ei myöskään ole nostanut esille kansanterveyden kannalta välttämätöntä kysymystä varhaisen hoidon lääkityksistä, kuten monen kolmannen maailman johtajat eri tasoilla ovat jo tehneet.

Miten on mahdollista, että tasavallan presidentti ei tunnu tietävän rokotehaitoista ja edullisten jo valmiiden lääkehoitojen olemassaolosta?

Sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot kiirehtivät kertomaan, että eliitti on tietoisesti salannut nämä asiat. Ja toden totta, näyttää siltä, että koronapandemiaan liittyvissä asioissa sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot ovat paremmin informoituja kuin Suomen tasavallan presidentti.

Miten tämä voisi olla mahdollista?

Esitän tässä esseessä hypoteesin, että Sauli Niinistöllä ei ole mitään henkilökohtaista käsitystä siitä, mitä rokotteiden, koko pandemiahulluuden ja varhaisen lääkehoidon peittelyn taustalla on ja esitän perustelun lyhyen fiktiivisen tarinan keinoin.

Tarinassa on kaksi tärkeää käsitettä, joiden merkitys on hyvä ymmärtää.

Virallisen Tiedon Ravintoketju (VTR)

ja

Gated Institutional Narrative (GIN)

Virallisen tiedon ravintoketju (VTR)

on massiiviseksi kasvaneen läntisen yhteiskuntamme byrokratian ilmentymä. Kehitin termin syksyllä 2021 kirjoittamassani esseessä kuvaamaan sitä yhteiskunnan implisiittistä ilmiötä, joka mahdollistaa näin suuren valheen pysymistä pimennossa.

Virallisen tiedon ravintoketju on hierarkkinen pyramidin kaltainen systeemi, joka toimii vastakkaiseen suuntaan kuin luonnon ravintoaineiden pyramidi.

Ravintopyramidissa ravintoaineet kulkevat pyramidin pohjalta ylöspäin jalostuen planktonista suureksi eläimeksi, kun taas virallisen tiedon ravintoketjussa tieto kulkee pyramidin huipulta alaspäin jalostuen yleisesti hyväksytyksi ja totena pidetyksi viralliseksi tiedoksi.

VTR toimii siksi kuten tieteen vertaisarvioinnin järjestelmä, tarkistaen tiedon oikeellisuuden vertaamalla sitä aina tunnettuun ja toiseen VTR:n hyväksymään osaan.

Eli, suuren median toimittajan tehdessä juttua, hän tarkistaa tiedon oikeellisuuden toisista suurista medioista. Valtion terveysviranomainen käyttää päätöksiinsä vain VTR:n ylempien instituutioiden hyväksyttyjä päätöksiä. Otetaan esimerkiksi viranomainen, joka tekee päätöksiä koronataudin hoitoon sopivista antiviraalisista lääkkeistä. Tämä viranomainen luottaa WHO:n solidarity tutkimukseen, joka on osa VTR:n huippua.

Olennaista on, että tiedon pyramidissa tieto on kuratoitua, virallista ja oikeaa sekä lopulta virallista totuutta, johon me kaikki voimme luottaa.

Mytologian kielellä voisi sanoa, että VTR on luottamuksen lähde.

Gated Institutional Narrative (GIN).

GIN on matemaatikko Eric Weinsteinin kehittämä termi kuvaamaan yhteiskuntamme instituutioiden sisällä käytävän keskustelun luontaista itsesensuuria. Julkiseen keskusteluun pääsevät äänet ovat ikään kuin sidoksissa yhteisessä mielipiteiden verkossa ja näin vertaisarvioivat toisiaan. Siten julkisesta keskustelusta muodostuu “siistiä” ja yleisesti hyväksyttyä.

Eric Weinstein kertoo itse:

The Gated Institutional Narrative is like an exchange, a financial exchange, except it’s an exchange of information and ideas.

In order to actually participate in this particular special conversation, you need to have a seat on the exchange. That is, you need to write for an important paper, like the Wall Street Journal, or you need to be a Senator or a Congressman so that you can gain access to the news media, where you need to be sitting at a news desk in any of these situations, whether you’re a professor, or a reporter, or a politician. If you can gain a seat inside of the Gated Institutional Narrative, you can attempt to converse with other people within that particular conversation.

The rest of us do not have the same level, or kind, of access to this highly-rarefied discussion. It’s comparable to what we would term a promotion inside of the world of professional wrestling. It’s an agreed-upon structure in which people often agree to simulate dispute. Rather than actually have disputes (because somebody could get really seriously injured) the participants are in fact, working together to produce an engaging, and regular, product for mass-consumption.

The problem with this gated institutional narrative is that in general, it doesn’t contain the most important ideas. And that’s where the gating function comes in. The most important ideas are likely to be the ideas that are the most disruptive:

Rajattu institutionaalinen narratiivi on kuin pörssi, paitsi rahan sijasta se on informaation ja ideoiden pörssi.

Voidaksesi osallistua tähän pörssissä käytävään keskusteluun, sinun on saatava sieltä paikka. Se tarkoittaa, että sinun on kirjoitettava tärkeään lehteen, kuten Wall Street Journaliin, tai sinun on oltava senaattori tai kongressin jäsen, jotta voit saada yhteyden uutismediaan, jossa sinun on istuttava virallisessa uutisstudiossa kaikissa tilanteissa, olet sitten professori, toimittaja tai poliitikko. Jos kykenet saamaan paikan GIN:n sisältä, voit käydä keskustelua muiden ihmisten kanssa tämän tietyn rajatun keskustelun piirissä. Meillä muilla ei ole saman tason pääsyä tähän hyvin rajattuun keskusteluun. Tätä voisi verrata ylennykseen vapaapainin maailmassa.  Se on kuin yhteisesti sovittu rakenne, jossa ihmiset usein sopivat simuloivansa aitoa kiistaa. Mieluummin kuin kiisteltäisiin aidosti, (koska johonkuhun voisi oikeasti sattua) osanottajat työskentelevät yhdessä tuottaakseen kiinnostavaa ja tasalaatuista tuotetta massakulutukseen. Ongelma rajatussa ins­ti­tu­tio­naa­li­ses­sa narratiivissa on se, että yleensä se ei sisällä kaikkein tärkeimpiä ideoita. Ja tässä kohtaa tulee käyttöön GIN:n porttifunktio. 

Sillä kaikkein tärkeimmät ideat ovat todennäköisimmin niitä, jotka ovat kaikkein häiritsevimpiä. 

GIN:n Gate – portti, on mekanismi, jolla väärää viestiä tuova putoaa keskustelusta pois. (Viestintuoja saa potkut, ei pääse ääneen, youtubekanava sensuroidaan, jne…)

Nyt tuo väärä ja samalla tärkeä viesti on – koronapandemiaa voisi hoitaa monin tavoin paremmin ja toisin keinoin kuin massarokottamalla mRNA-injektioilla.

VTR ja GIN ovat tärkeä osa yh­teis­kun­taa.

Nämä kaksi rakennetta ovat implisiittinen osa yhteiskuntaamme, eikä niissä sinällään ole mitään pahaa. Mikään salaliitto ne eivät ole, eikä kukaan ole niitä tietoisesti luonut. Ne ovat luontainen osa ihmisten välistä toimintaa.

VTR estää tavallaan mekaanisesti virheellistä ja vahingollista tietoa pääsemästä sisään yhteiskunnan rakenteeseen. GIN suorittaa samaa tehtävää ikään kuin psykologisella tasolla.

Kansanomaisesti sanoen, näiden kummankin ilmiön funktio on siivota tiedosta ja yleisestä keskustelusta hulluimmat rönsyt ja valheet pois.

Mytologisessa mielessä ne pitävät Horuksen silmän katsetta kirkkaana ja viisaana. 

GIN ja VTR pitävät yhteiskunnan tiedonkulun ja kokonaisuuden näkemisen rakennetta puhtaana sen huipulta käsin, ja nyt ongelma on, että valhe on päässyt rakenteeseen sisään juuri korkeimmalta huipulta ja siten sokaissut yhteiskunnan kaiken näkevän silmän.  Siten GIN ja VTR ovat kääntyneet nyt yhteiskunnalle vahingollisiksi mekanismeiksi, estäen voimakkaasti totuuden esiintulemista, koska ne nyt suojelevat valhetta totuutena.

Kuinka VTR ja GIN sen tekevät?

Lännen terveydenhuollon järjestelmät toimivat tiukassa ohjauksessa hierarkkisessa pyramidissa, jonka huipulla on WHO sekä kyseisen järjestön rahoittajat mm. Gates Foundation.  Rokotetuotannon huipulla toimivat suuryritykset, kuten Pfizer, sekä sen kanssa kriitikoiden mielestä liiankin läheisessä yhteistyössä yhdysvaltojen val­von­ta­vi­ran­omai­set mm. FDA ja CDC.

Ongelmana on suurten lääketeollisuuden yritysten ns. Big Pharman, vaikutusvalta näihin instituutioihin. Vaikutusvalta näkyy kansanterveyden kannalta epäedullisissa mutta Big Pharman voittojen kannalta edullisissa päätöksissä. 

Vaikutusvalta toimii pitkälti GIN:n kautta. Rahan vaikutusvalta yksittäisiin ihmisiin aseman ja palkan kautta luo korruption. Virkamiehelle kyseisissä järjestöissä on edullista tehdä päätöksiä itselle hyödylliseen suuntaan ja samalla tavoin kuin kaikki muutkin tekevät.

Tutkijat tekevät tutkimuksia lääkealanyritysten palkkaamina ja tietävät millaista tulosta halutaan.

Arvostettu British Medical Journal kirjoitti kasvavasta ongelmasta lääketeollisuudessa maaliskuussa 2022.

Näin paha vie pikkuhiljaa koko käden. 

Yksittäisestä virkamiehestä tai tutkijasta päätöksen venyttäminen tai tutkimuksen manipulaatio ei välttämättä ole tuntunut suurelta synniltä mutta kokonaisuutena kasvava vahinko on valtava. 

Esimerkiksi WHO ei ole ottanut kansainvälisiin Solidarity tutkimusohjelmaansa jo olemassa olevia covid-19 taudin hoitoon sopivia lääkkeitä, vaan suosinut vain lääketeollisuuden uusia tuotteita. Mitä Solidarity ohjelmassa ei ole, ei näin pääse  hyväksytyksi hoitokeinoksi ter­veys­vi­ran­omais­ten piirissä. 

Sen jälkeen Virallisen Tiedon Ravintoketjun rakenne, länsimainen jäykkä byrokratia sekä monien lääkäreiden usko oman järjestelmän toimivuuteen tekee lähes mahdottomaksi toimia toisin – ottaa vaikkapa ivermektiiniä viralliseen käyttöön. Niin ei tapahdu, koska FDA ja WHO sen kieltävät ja monet tähän sokeasti uskovat.

Siitä, että ohjelmasta pois jätetty ivermektiini ja hydroksiklorikiini toimisivat taudin hoidossa, tulee Gated Institutional Narrativessa juuri sellainen tärkeä ja kaikkia häiritsevä ajatus, josta ei mielellään keskustella. 

Mutta maissa, jossa GIN:n vaikutus ei ole kovin suuri, tämä keskustelu ei ole ongelma.

Kuten Senegalissa, jossa suuren sairaalan johtaja professori Moussa Seydi kertoo, etteivät he kuuntele WHO:n ohjeita vaan käyttävät näitä lääkkeitä potilaiden hoitoon, koska ne toimivat.

Entä rokotteet?

Rokotteiden kohdalla FDA pyrki pidättelemään Pfizerin Comirnaty rokotteen tutkimustietoja vuosikymmeniksi, kunnes ne julkaistiin tuomarin päätöksen voimin ja nähtiin tutkimuksissa runsaasti heikkouksia, jopa runsaasti kuolemaan johtaneita haittoja heti ensimmäisten kuukausien aikana.

Järjestö nimeltä Public Health and Medical Professionals for Transparency on tehnyt työtä asian julkituomiseksi.

Rokotteiden turvallisuuden valvonta tällä pyramidin ylätasolla on pettänyt ja siten koko läntisen maailman terveydenhuollon järjestelmä ja sitä myöten suomalainen terveydenhuollon järjestelmä.

Tästäkin asiasta on sen merkittävyyteen nähden ollut hämmästyttävän vähän keskustelua mediassa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. GIN on tässä asiassa vahva. Rokotevastaisuuden kitkemisen sinänsä hyvältä kuulostava tehtävä on otettu länsimaisessa järjestelmässä tosissaan ja kääntynyt itseään vastaan, nyt kun injektioiden todelliset ongelmat nousevat pinnalle.

Mutta miksi totuus tästä valtavan kokoisesta ongelmasta pinnan alla ei nouse pinnalle Presidentinlinnassa?

Miten on mahdollista, että tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ei tiedä ja kerro asiasta kansalle?

Syksyllä 2021 harkitsin vakavasti kirjeen kirjoittamista Sauli Niinistölle. Luovuin kuitenkin ajatuksesta kun tajusin, ettei se GIN:n ja VTR:n vastaisen sisältönsä tähden koskaan päätyisi hänen pöydälleen.

Seuraavalla kuvitteellisella tarinalla esitän miten GIN ja VTR estävät tehokkaasti totuutta tulemasta ilmi.

Siirrytään Presidentin linnasta Suojelupoliisiin

Tarina Supon Agentti Vir­ta­ses­ta 

Tässä tarinassa Suojelupoliisissa työskentelee agentti Virtanen, jonka tehtävänä on selvittää rokotusvastaista propagandaa ja tehdä tästä raportti päätöksien tekoa varten.

En voi tietää, miten Suojelupoliisissa toimitaan, mutta oletan Virtasella olevan työssään taustana kansainväliset ohjeistukset disinformaatiosta. Voin myös olettaa Virtasen olevan älykkään, patrioottisen, luotettavan ja maalaisjärkisen ihmisen. Tuskinpa Suojelupoliisiin muunkaltaista ainesta palkattaisiin.

Juuri näiden hyvien ja luotettavien ominaisuuksiensa tähden agentti Virtanen ei katso virallisen tiedon ravintoketjun ulkopuolelle. Hän kokee olevansa yhteiskunnan tärkeä osa, joten voimme olettaa hänen luottavan yhteiskuntaan samoin kun hän luottaa itseensä.

Agentti Virtanen aloittaa työnsä ja avaa googlen. Hän tekee työnsä perusteellisesti ja törmää todennäköisesti samoihin sivustoihin ja tietoihin kuin minä ja miljoonat muut omaa “researchia” tehneet ovat törmänneet.  Hän törmää kysymykseen varhaisesta hoidosta ja ivermektiinistä sekä muista lääkkeistä. Ja hän törmää tietoihin rokotteen ongelmista.

Virtanen sukeltaa nettiin kauas VTR:n ulkopuolelle. Myös sinne tube ja muiden kanavien “pimeälle” puolelle, Rumbleen, ehkä Tokentubeenkin. Virtanen katsoo Joe Roganin Peter McCulloughin ja Robert Malonen haastattelut ja törmää samoihin ivermektiinin peittelyä käsitteleviin Dark Horse podcastin jaksoihin kuin minä. Kenties jopa selaa niitä satoja paikallislehtien artikkeleita mm. IntiastaE-afrikasta, E-amerikastaJapanista ja muualta maailmalta, joissa lääkehoidoista avautuu täysin VTR:n vastainen kuva.

Hän katsoo lävitse löytämiään FLCCC:n Paul Marikin haastatteluja ja törmää siihen, että dis-informaatiota levittävät lääkärit ovat meriiteiltään maailman huippua.

Agentti Virtanen törmää hyvin todennäköisesti myös tämän alyhoi.com blogin aiempiin kirjoituksiin ja löytää niistä runsaasti todistusaineistoa. Hän tutustuu tarkemmin ivermektiinin käyttöä puoltavaan aineistoon, ja huomaa myös sen. että niiden “debunkkaajat” eivät useinkaan ole päteviä.

Agentti Virtanen tutustuu jopa WHO:n ja Unitaidin sekä tohtori Andrew Hillin tapaukseen, jossa korruptio vaikutti WHO:n Solidarity ohjelman valintoihin ivermektiinistä.

Agentti Virtanen törmäisi väistämättä myös keskusteluihin, tutkimuksiin ja kysymyksiin mRNA-rokotteiden ongelmista ja haitoista.

Supon agentti Virtanen törmäisi näin klassiseen punaiseen pilleriin. Hän kohtaisi juuri sen valheen, joka järjestelmään on syötetty ylhäältä päin. Hän näkee saman kuin nyt jo miljoonat ja miljoonat muut ja tajuaa koko läntisen maailman terveydenhuollon koneiston, WHO:n, FDA:n ja siten koko virallisen tiedon ravintoketjun tänne Suomeen saakka, olevan rikki.

Mitä Agentti Virtasen pään sisällä tapahtuisi tässä tilanteessa?

Lainaus elokuvasta RAID

Miten agentti Virtanen reagoisi tietoon?

Agentti Virtanen on työnsä puolesta voimakkaasti sidottu VTR:ään. Agentti Virtasen työnkuvaan kuuluu siksi pitää näitä löytämiään tosiasioita disinformaationa. Hänen työtään on puolustaa järjestelmän toimintaa, eli pitää virallisen tiedon virta hierarkiassa puhtaana ja oikeana sekä puolustaa sitä ulkopuolisilta valheilta.

Työyhteisönsä ja todennäköisesti vapaa-ajan yhteisönsä kautta Virtanen on sidottu Gated Institutional Narrativeen, GIN. Instituutionsa kautta Virtanen kuuluu työkavereidensa kanssa siihen koneistoon, jonka narratiiviin kuuluisi rokotevastaisen dis-informaation tunnistaminen ja estäminen.

Jos agentti Virtanen esittäisi itse rokotusvastaisena pidettyä tietoa totena, hän olisi itse vaarassa pudota GIN:n portista ulos. Ja älykkäänä agenttina hän tietää tämän.

Ivermektiini ja tiedot rokotehaitoista ovat VTR:ssä rokotevastaista dis-informaatiota ja kaikki ihmiset agentti Virtasen ympärillä ovat, ainakin pinnallisesti, tätä mieltä, sillä se on heille yhteinen narratiivi, jota GIN pitää yllä.

Siksi on todennäköistä, että agentti Virtasen mielessä on niin voimakas suodatin, että hän näkee nuo faktat  värittyneesti. Hän pelkää vieraan vallan propagandan vaikutusta omaan ajatteluunsa, pelkää oman työnsä ja asemansa puolesta.

Hän pelkää “niitä”.

Hän pelkäisi sitä vaikutusta, mitä tämän blogikirjoituksen kaltaisella tekstillä häneen on.

(Jos agentti Virtanen luet tämän,  älä pelkää, me ollaan kaikki hyvän puolella)

Agentti Virtanen pyrkii pysymään työssään vahvana, ja siksi hän tutustuessaan vaikkapa alla näkyvään videoon, jossa Paul Marik kuvaa oikeustaisteluaan Sentaran sairaalaa vastaan, joka kielsi Marikia käyttämästä toimivaksi tietämiään lääkkeitä potilaidensa hoitoon, agentti Virtanen ei näekään asiantuntevaa lääkäriä ja moraalisesti suoraselkäistä ihmistä, vaan jonkinlaisen hämärän sumutusyrityksen myötä harhautuneen vanhan miehen, joka kuitenkin sattuu olemaan yli 500 tieteellistä artikkelia ja neljä tehohoidon oppikirjaa urallaan tuottanut professori.

Mennään tarinassa askel pidemmälle

Oletetaan, että agentti Virtasella on tarpeeksi mielikuvitusta uskoakseen näkemänsä, uskoakseen, että VTR on rikki.

Mitä agentti Virtanen tekisi? Olisiko Virtasella tarpeeksi rohkeutta rikkoa GIN?

Kenties Virtasen perhe ei ymmärtäisi asiaa.

Virtanen hautoisi asiaa muutaman yön lakanat hiessä. Hän tajuaisi, mitä toden puhuminen hänelle henkilökohtaisesti merkitsisi. Johtaisiko asioista puhuminen avioeroon? Virtanen etsisi iltaisin netistä löytämilleen asioille vasta-argumentteja.

(ja näitähän VTR tuottaa. Arvostettujen mediatalojen usein ulkoistetuilla debunk ja factcheck sivustoilla vasta-argumentteja on enemmän kuin tarpeeksi)

Tarpeeksi vasta-argumentteja luettuaan Virtanen voisi hiljalleen antaa itselleen mielenrauhan. Ehkei se kaikki ihan niin totta ollutkaan… 

Sitten Virtanen kirjoittaisi tasapainoilevan raportin, jossa esittää asian paikoittain totena mutta kuitenkin niin riman alla pysyen, että asia jäisi siihen eikä raportti olisi vaaraksi VTR:lle ja GIN:lle.

Näin agentti Virtanen nielaisisi ns. sinisen pillerin, pesisi kätensä ja ostaisi itselleen sekä mielenrauhan että turvatun tulevaisuuden.

Asia jäisi siihen ja rauha valtakunnassa jatkuisi – kunnes rikkoutuisi väistämättä myöhemmin.

Mutta…

Jospa Virtasen lähipiiri olisi itsekin katsonut Dark Horse podcastia? Ehkäpä Supon sisällä kahvipöydässä työtoveri mainitsisi hiljaa, että tottahan se taitaa olla… yksi tuttu selvisi taudista helposti sillä matolääkkellä…

Virtanen kirjoittaisi asiasta raportin esimiehelleen kertoen, että venäjän trollien propagandana ja salaliittona pidetty asia näyttää olevankin totta. Ja kirjoittaisi sen niin hyvin, että järkevä ja kriittisesti ajatteleva ihminen ei voisi olla näkemättä asiaa todeksi.

Tällainen raportti rikkoisi Suojelupoliisin sisällä vallitsevan GIN:n.

Agentti Virtasen esimies, Suojelupoliisin päällikkö Mutanen, joutuisi nyt samaan tilanteeseen. Testaamaan omaa paikkaansa VTR:ssä ja GIN:ssä.

Pikakelataan ja oletetaan, että myös Mutanen olisi suoraselkäinen ja totuutta hakeva Suojelupoliisin uskollinen työntekijä. Patriootti, joka tekee työtään voidakseen suoda Suomen kansalaisille parhaan mahdollisen tiedon. Ihminen, jolla olisi viisautta ja rohkeutta käydä valtavirtaa vastaan silloin kun on tarve.

Suojelupolisiin päällikkö Mutanen veisi asian sisäministeriöön, jossa se aiheuttaisi kaaosta.

Raportti sisältäisi tietoa, jota suurin osa ihmisistä sisäministeriössä pitää salaliittoteoriana ja netin dis-informaationa. Juuri sinä tietona, jota vastaan heidän työnsä on kamppailla. Nyt suojelupoliisin päällikkö kertookin, että he kaikki ovat väärässä.

Jäisikö asia siihen? Mitä sinä lukija, uskoisit tapahtuvan?

Rikkoisiko suojelupoliisin päällikkö agentti Mutasen raportti sisäministeriön GIN:n?

Miten tarina jatkuisi?

Vaihtoehto A:
Suojelupoliisin päällikkö Mutasen raporttia pyöriteltäisiin ympäriinsä, Mutasta katsottaisiin muutama viikko vinoon, harkittaisiin, tarvitaanko ulkopuolista selvitystä Suojelupoliisista ja kenties mielenterveyden tarkastusta. Lopulta asia unohtuisi muiden alle ja jäisi siihen.


Vai…


Vaihtoehto B:
Suojelupoliisin päällikkö Mutasen raportti otettaisiin si­sä­asiain­mi­nis­te­riös­sä vakavasti!


Todellako…?

Tässä vaiheessa lukija varmasti huomaa, miten GIN:n vaikutus kiristyy mitä ylemmäs VTR:n portaita kiivetään.

Vaihtoehto B lähentelee ajatuksena jo mahdottomuutta mutta… niin tapahtui Slovakiassa helmikuussa 2021. Terveysministeri Marek Krajčí teki päätöksen ivermektiinin koekäytöstä 6kk ajan. Lääkärit sikäläisissä sairaaloissa kiittelivät päätöstä ja paikallisissa lehdissä puhuttiin ivermektiinihoidon ihmishenkiä pelastavasta vaikutuksesta.

Vuoden 2021 alkuvaiheessa jopa EU maassa tämä oli vielä mahdollista. Mutta sittemmin GIN:n ja VTR:n paine kasvoi ja kesällä 2021 sikäläisten lehtien sävy muuttui. Elokuussa Slovakian 6kk koekäyttöä ei jatkettu alun hyvistä ja henkiä pelastavista tuloksista huolimatta. Slovakian terveysministeriön sivuilta ei löydy mitään mainintaa siitä, miten kokeilu sujui.

Jotain outoa tapahtui, kuten esimerkiksi tämä artikkeli kuvaa.

GIN:n ja VTR:n vaikutus on pandemian kuluessa johtanut kaikkialla läntisessä maailmassa samaan lopputulokseen – vain rokote ja muutama lääketeollisuuden valmistama lääke ovat sallittuja koronan hoidossa.

Siten jopa Al-jazeera on dis-informaation levittäjä –

Al Jazeeran juttu vuoden 2021 alusta kertoo miten ivermektiini osoittaa lupaavia tuloksia.

Palataan Slovakiasta Suomen sisäministeriöön. Ajatellaan vakavasti vaihtoehto B:n toteutumista sisäministeriössä. Kuinka paljon energiaa vaihtoehto vaatisi asianosaisilta ihmisiltä? 

Julkisuus olisi otettava huomioon. Miten asiasta kerrottaisiin? Miten kansalaiset ottaisivat vastaan tiedon, että heiltä on pimitetty toimivia lääkityksiä, jotka olisivat kenties pelastaneet läheisen?

Entä miten THL ja monet virkamiehet ottaisivat vastaan tiedon, joka paljastaisi, että he olivat tässä asiassa epäpäteviä.

Kaikkien näiden ihmisten ja virkasuhteiden välillä vaikuttaa GIN. Totuuden julkituominen rikkoisi ystävyyssuhteita ja vaarantaisi tulevia urakehityksiä. Ihmiset pelkäisivät työnsä ja toimeentulonsa puolesta.

Vaihtoehto B kyseenalaistaisi koko VTR:n. THL:n uskottavuus katoaisi. Yllättäen koko laaja järjestelmä olisi kuin tyhjän päällä.

Totuuden julkituominen olisi askel tuntemattomaan.

Nyt, vuonna 2022 vaihtoehto B ei voisi enää mitenkään toteutua.  Kohu ja vastustus olisi liian suurta. Median haukut, virkamiesten ja lääkärien vastustus liian voimakasta. Totuuden esilletuominen hajottaisi tässä vaiheessa koko järjestelmän ja siksi sisäministeriö ei voisi valita muuta kuin valheen ylläpitämisen, sillä sisäministeriön tehtävä on pitää yllä yhteiskunnan järjestystä ja tässä vaiheessa järjestys perustuu valheeseen.

Tämän saa aikaan VTR:n sisälle huipulta ujutettu valheen käärme. Eikä tässä vaiheessa sellaista matolääkettä olekaan, jolla sen saisi systeemistä ulos. GIN:n ja VTR:n yhteisvaikutus pitää siitä huolen.

Mutta. 

Let`s get nuts.

On vaihtoehto C.

Jatketaan tarinaa niin, että joku suoraselkäinen ja patrioottinen virkahenkilö sisäministeriössä kirjoittaisi virallisen epävirallisesti asiasta Presidentille. Hän olisi Saulille niin luotettava ja tuttu, ja kirjoittaisi niin hyvin, että asia tulisi Saulille selväksi. Tietysti Sauli varmistaisi asian itselleen ja viettäisi pari yötä Rumblea selaillen Jennin ihmetellessä, mitä se siellä netissä puuhaa. Sauli löytäisi VTR:n sivusta runsaasti vakuuttavaa aineistoa, vaikkapa tämän Valheen Kääntöpuoli dokumentin.

Nyt olemme mielenkiintoisella alueella. Pyramidin huipulla Presidentin asemassa VTR:n vaikutus ei  ole enää niin suuri. Tasavallan presidentti on siinä asemassa, että voisi sanoa jotakin yllättävää ja valtavirrasta poikkeavaa ja se otettaisiin yleisellä tasolla vakavasti. Presidentin sana painaa VTR:ssä aivan eri tavoin kuin sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen puheet.

Siispä, mitä Sale tekisi?

Niinistön tapauksessa GIN:n voima riippuu hänen mielen lujuudesta. Ehkä Sale pohtisi asiaa vaimonsa Jennin kanssa. He punnitsisivat asian painoa, mitä siitä puhuminen tekisi yhteiskunnalle. Keittäisivät teetä. Jenni hieroisi Saulin asian raskauttamia hartioita. Yhdessä tulisi mieleen, että olisiko asia silti parempi jättää tässä vaiheessa sikseen. He päätyisivät siihen, että näin on paras ja unohtaisivat asian raskain mielin.

Tai…

Sauli varaisi Yleisradiosta ajan puheelle ja kertoisi totuuden kuten se on.

Ja tästä alkaa tarinan satumainen osuus.

Tuon puheen aiheuttama kognitiivinen dissonanssi järisyttäisi koko valtakuntaa.

Uskottaisiinko Salea?

Itseasiassa kyllä.

“Onko Niinistö rokotevastainen sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko ja Venäjän trolli?” on mahdoton lööppi.

Vaihtoehto B asettaisi todella VTR:n sisällä piilevän valheen koetukselle. Samalla se veisi VTR:ää ja GIN:ä lähelle hajoamispistettä.

Voisiko Sauli Niinistö todella kallistua valitsemaan vaihtoehdon B ja hyväksyä totuuden?

Emme pääse Saulin pään sisään. Mutta Presidenttikin on ihminen, vaikka hulluimmat sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot liskoksi epäilevätkin, ja voimme siksi arvailla mitä siellä tapahtuisi.

Otetaan avuksi matematiikka. Valinta totuuden hyväksymisestä on tiivistettävissä matemaattiseen yhtälöön.

Yhtälön osat ovat:
sidos GIN:iin A
sidos VTR:ään B
mielen lujuus C


Toden puhumisen kaava on siten


(A+B) – C= Toden puhumisen raja-arvo.


Toden puhumisen kynnys ylittyy, kun C on suurempi kuin A+B.

“No more living heroes”
Eric Weinstein, GIN käsitteen luoja, eräässä haas­tat­te­lus­sa.

Kaavassa mielen lujuus C on nimitettävä moraaliksi tai omatunnoksi.

Sidokset A:han ja B:hen, on se määrä sidoksia, joita ihmisellä on sosiaalisesti ja ekonomisesti siihen yhteiskunnan lokeroon, joka pitää hänen asemaansa yllä ja siten elämäänsä turvattuna.

Esimerkiksi minulla A ja B on lähellä nollaa ja siksi voin kirjoitella tällaisia juttuja rauhassa.

Tämä yhtälö valaisee myös sitä, miksi todelliset foliohatut, trollit ja sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot yhteiskunnan ulkopuolella usein kyynisesti rahastavatkin sa­la­liit­to­teo­rioil­la sekä myyvät itsensä trollitehtaiden tuotannolle.

Kun A ja B on lähellä nollaa, on moraalittomankin helppo valehdella. 

Yhtälö valaisee myös sen, miksi nyt valheen saastutettua VTR:n, todelliset toden puhujat näkyvillä paikoilla, putoavat VTR:stä GIN:in portin kautta ulos. Hyvänä esimerkkinä Sentaran sairaalaa vastaan oikeutta käynyt Paul Marik. Heidän kaltaisillaan sekä (A+B) ja C ovat ovat epäuskottavan korkeita ja siksi narratiivin on mahdotonta hyväksyä sitä todeksi. Siksi heitä on myös hyvin vähän. Juuri heille panokset ovat hyvin korkeita ja esille tulon paine on valtava.

Tällä hetkellä VTR on lukossa, ja arvatenkin suuri osa lääkäreitä ja virkamiehiä THL:ää myöten tietää totuuden lääkkeistä ja rokotehaitoista, mutta ei uskalla sitä GIN:n paineen tähden kertoa. Yrityksiä on, mutta yrittäjät putoavat pois VTR:stä, menettävät uskottavuutensa, työnsä ja turvansa.  

Näin kasvoton koneisto puolustaa sisäänsä ottamaa valheen käärmettä ja saa samalla sitä miehittävät hyvätkin ihmiset näyttämään pahalta.

Siksi kaikki näyttää olevan ylösalaisin ja VTR:n sekä GIN:n voimakkaasti sitomalta ihmiseltä vaaditaan jopa yli-inhimillistä rohkeutta sanoa totuus julki.

Ja siksi Virallisen Tiedon Ravintoketju (VTR) ei kykene Gated Institutional Narrativen (GIN) tähden korjaamaan itseään ilman ulkopuolista vaikutusta.

Siis ilman “foliohattujen” ja “sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen” alhaalta ylöspäin ylläpitämää painetta.

Mutta. Tarpeeksi korkealta tasolta tuo luku saattaisi olla hyväksyttävissä todeksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä olisi mahdollisuus painaa päähänsä foliohattu menettämättä arvovaltaansa. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä olisi mahdollisuus painaa päähänsä foliohattu menettämättä arvovaltaansa. 

Tavallaan Saulin kohdalla yhtälö voisi näyttää tältä:

(A+B) – C potenssiin 2 = Toden puhumisen arvo.

Tähän väliin disclaimer. Minusta Niinistö on omalla paikallaan pätevä valtiojohtaja, ainakin verrattuna tämänhetken maailman valtiojohtajiin. Ainakin hänestä ajoittain nousee tunne, että hän jopa pohtii sitä, mitä sanoo, ja uskaltaa joskus sanoa rajustikin.

Mutta, Roosevelttien, Churchillien, Kennedyjen ja Kekkosten aika on kaukana takana. Eli sellaisten johtajien, jotka tarpeen vaatiessa kykenivät rikkomaan mädänneen GIN:n ja VTR:n.

Palataan satuun.

Jos Sauli Niinistö sanoisi Yleisradion puheessa, että meidän on otettava ivermektiini käyttöön ja keskeytettävä rokotukset runsaiden haittojen vuoksi, siihen suhtauduttaisiin vakavasti ja mikä tärkeintä, se vapauttaisi GIN:n ja VTR:n paineen koko valtapyramidin alemmilta portailta.

GIN:n ja VTR:n vääristynyt taika raukeaisi koko valtakunnassa kuin yhdestä iskusta. Kaiken näkevä silmä Suomen pyramidin huipulla aukeaisi jälleen ja valtakuntaan syttyisi valot.

Valo vapauttaisi helpotuksen hallelujaan huokauksen monista THL:n ja STM:n sekä HUS:n ikkunoista, tuhansien ylilääkärien, lääkärein ja toimittajien kodeista ja konttoreista, kirkastaisi ilman ja vapauttaisi monet valheen käristämät mielet tuskasta. Valheen käärme luikertelisi koloonsa, mukanaan muutama todellinen, mutta uskon näin, aika harvinainen, kätyrinsä.

Ehkäpä ne saataisiin kiinni?

Sadunomaista, mutta mahdollisuuksien rajoissa tässä hullussa maailmassa. 

Ehkä jonain päivänä?

Palataan saduista maan pinnalle ja tämän hetkiseen hyvin hyvin ikävään tilanteeseen.

Mitä kauemmin valhe elää Virallisen Tiedon Ravintoketjun sisällä, sitä kiristävämmäksi Gated Institutional Narrative muuttuu. Asia varhaisesta hoidosta, ilmeisistä rokotehaitoista sekä Pfizerin ja FDA:n korruptiosta, on varmasti käynyt monien agentti Virtasien, lääkärien, virkamiesten ja toimittajien pöydillä ja mielissä jo kauan sitten ja jäänyt siihen.

Rohkeutta ei ole riittänyt.

Siksi maailmamme näyttää nurinkuriselta pahuuden muokkaamalta salaliitolta, ja siksi all seeing eye on nyt kääntynyt viisauden symbolista joksikin muuksi.

Mutta VTR ja GIN rikkoutuvat väistämättä. Totuuden paine pinnan alla on jo valtava, koska totuus vaikkapa rokotehaitoista alkaa näkyä ja yhä kasvava määrä ihmisiä tietää varhaisesta hoidosta.

Koska totuutta on pidätelty niin pitkään, on tämä totuuden synnytys räjähtävä ja kivulias. Valtava määrä patoutunutta vihaa tulee vapautumaan.

Silloin meidän on hyvä olla valmiina. Kahden vuoden aikana tapahtunut vahinko on ollut niin valtava ja kollektiivinen, että meidän on kollektiivisesti harjoitettava anteeksiantoa. Korruptio ja ihmishenkiä maksanut valhe on VTR:n myötä läpäissyt koko yhteiskunnan ja koskettanut meistä hyvin montaa.

Kaikkia ei yksinkertaisesti ole varaa syyttää. Yhteiskunta tarvitsee toimivan VTR:n ja luotettavat ihmiset sitä miehittämään. Mutta VTR on puhdistettava valheesta.

Asia on kollektiivinen. Kaikkien yhteinen.

John. F Kennedy sanoi seuraavasti Danten infernon tekstiä mukaillen, joskus silloin kun poliitikot vielä puhuivat GIN:stä välittämättä.

circa 1961: John Fitzgerald Kennedy, 35th President of the United States. (Photo by Library Of Congress/Getty Images)

Kysymys siitä, kuinka pitkälle syyllisyys kantaa GIN:n ja VTR:n paineessa, on otettava vakavasti mutta myös inhimillisesti.

Pyramidin yläkivillä on tahoja, jotka syöttivät valheen käärmeen WHO:n, FDA:n ja muiden instituutioiden ohjeistuksiin, joka VTR:n myötä ja GIN:n avulla kiemurteli koko läntiseen yhteiskuntaan ja myrkytti sen. 

Heitä on syytettävä, jotka tuon valheen käärmeen VTR:n järjestelmään päästivät, sekä niitä, jotka tiesivät ja joilla olisi ollut valta ja velvollisuus asiaa korjata.  Näiden tekojen laajuus on sellaista, että niissä on tunnustettava todellinen pahuus, kuten englannin sana evil sisältää.

Danten ajattelussa äärimmäistä pahuutta on petos, jolla ihminen saadaan uskomaan olevansa hyvä toimiessaan pahan eduksi. 

Pahimmillaan valhe saa ihmisen uskomaan olevansa hereillä, ja silmänsä olevan avoinna toisten valheille ja vääryydelle, vaikka ne ovatkin täysin kiinni totuudelle.

“Road to Hell is paved with good intentions.” 

Jos valhe saa elää ihmisten keskuudessa liian pitkään, jotkut valheellista hyvää puolustaneet ihmiset identifioituvat omien tekojensa hyvyyteen. 

Ja pahinta on, että he, sitten toden todella nähdessään, heille oma hyvyys alkaa painaa vaakassa totuutta enemmän. 

Lopulta oma hyvyys on niin tärkeää, että heistä tulee välinpitämättömiä totuudelle ja kaksi plus kaksi saa olla viisi.

Näin toimivat ihmiset ovat hyvä kasvualusta pyramidin huipulta valheita syöttäville tahoille – keitä he ovatkaan.  

Orwell ymmärsi sen täysin kirjoittaessaan – 

“Ignorance is strength.”

Näin Horuksen silmä sammuu ja Big Brotherin silmä syttyy.

Moni ei varmasti tiennyt. Moni ei varmasti uskonut. Moni virkamies, lääkäri ja toimittaja on kokenut agentti Virtasen hetken jossain vaiheessa ja tehnyt valintansa. Minusta ivermektiiniä koskevan jutun tehnyt toimittaja Eero Mäntymaa teki oman ratkaisunsa ja mielestäni venytti GIN:ä ja VTR:ää hyvin pitkälle. Uskon hänen ymmärtäneen totuuden ja kertoneen siitä niin paljon kuin silloin toimittajan asemastaan pystyi. Se oli paljon ja sillä oli jo suuri ja hyvä vaikutuksensa.

Jos mahdollisimman moni tekee sen mitä kykenee, kertoo totuuden kiihkottomasti ja sortumatta salaliitoilla pelotteluun, tilanne on korjattavissa.

Viha rokotteista ja lääkkeiden peittelystä on tässä vaiheessa niin suurta, että sen on purkauduttava johonkin. On hyvin tärkeää, että emme pura sitä toisiimme vaan kykenemme keskustelemaan, antamaan anteeksi ja suuntaamaan vihan oikeaan kohteeseen.

Ei ole yhden ihmisen kykyjen rajoissa sanoa, missä tuo kohde on. Sen etsintää on tehtävä kollektiivisesti ja globaalistikin, ja keskinäisen sormien osoittelun on lakattava.

Miten me kollektiivisesti vastaamme tähän pian irti pääsevään vihaan, tulee mittaamaan meidät ihmisinä ja ihmiskuntana.

Toivottavasti saamme sytytettyä valot valtakuntaan mahdollisimman pian.

Kirjoittaja kesällä 2022

Jälkikirjoitus 6.1.2024

Vielä tuntuu valojen sytytys kestävän….

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/u42j

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *